Alle berichten van NN

Officiële mededeling van Voetbal Vlaanderen

Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op maandag 27 juli bleef  voor de voetballiefhebber veel  onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet toegelaten zijn.
Na advies bij diverse partijen maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers kwam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen op dinsdag 28 juli in spoedzitting bijeen.
In deze vergadering werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 augustus:

Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal.
Ook oefenwedstrijden in Wallonië of het buitenland zijn niet toegestaan.

• De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.

• Na overleg met de KBVB, worden de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky-cup) tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.

Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de
oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden.
Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20
of U21 zijn niet toegelaten.

• Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.

• Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën.
Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.
In de provincie Antwerpen kan tot en met U17 getraind worden. Vanaf U18 zijn contactsporten verboden zodat enkel getraind kan worden zonder contact met inachtname van de veiligheidsafstand. Indien dit laatste verstrengd zou worden door de publicatie van de
beslissing van de gouverneur kan dit nog aangepast worden.
Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt.

Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden.
Concreet gaat dit in het veldvoetbal hier om teams die uitkomen in de volgende competities : Jupiler Pro League (mannen), Kampioenschap 1B (mannen), U21 en U18 Pro League
(mannen), 1ste nationale en beloften 1ste nationale (mannen), Super League (vrouwen) en 1e en 2e nationale (vrouwen).
In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden.
Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Rond de opstart van de competitie bij de seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden. We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen.

Wedstrijden verboden tot en met 25/08

Voetbal Vlaanderen: “Alle regionale voetbalwedstrijden worden verboden tot en met 25 augustus”.
Meer nieuws over “hoe het nu juist in elkaar zit” volgt zo gauw we officieel nieuws hebben van Voetbal Vlaanderen.

Start beker- en oefenwedstrijden

 

Wij proberen, als club, zo goed mogelijk de opgelegde corona-regels te volgen. Wij doen dit voor u en voor ons. Zorg dus goed voor uzelf  en respecteer de anderen, zo komen we een heel eind verder. Dank u.

Start trainingen seniors

Onder een stralende hemel zijn vandaag, maandag 20/07, de trainingen voor de seniors begonnen. Rekening houdend met de nodige afstand en de andere maatregelen heeft de trainer er flink de pees opgelegd. Hopelijk blijft alles goed.

 

 

Richtlijnen ivm drank !

De wereld met corona ziet er ook in het voetbal anders uit.
Om de verdere verspreiding van het virus onder spelers te vermijden, gaat SK Heusden 06 vanaf heden geen drinkbekers/drinkflessen meer gebruiken maar drinkbussen.
Dit zowel voor alle ploegen van SK Heusden 06 als de bezoekende teams.
Wij verwachten dat alle bezoekende ploegen drinkbussen bij hebben.
Fris en drinkbaar water kan je altijd verkrijgen aan de waterkranen.

Start competitie 20-21 eerste ploeg

Vandaag stond in het belang van Limburg de eerste twee wedstrijden van het seizoen. SK Heusden 06 begint thuis.
zondag 06/09/2020 om 15:00 uur: SK Heusden 06 – Paal-Tervant B;
zondag 13/09/2020 om 15:00 uur: Leut Maasmechelen – SK Heusden 06.
P.S. Zoals steeds onder de geldende corona voorschriften….

Lidgelden

Mogen wij onze spelers, voor wie het nog niet gedaan heeft, oproepen hun lidgeld te betalen. Alle modaliteiten zijn uitgelegd in de brief die jullie begin juni ontvangen hebben.
Gelieve het lidgeld over te schrijven, en dit op
BE35 8508 4705 6437  of  BE59 3630 3440 4526, met in de
vermelding de naam en schoenmaat van de speler(s).
Andere kledij kan indien gewenst later besteld worden op het secretariaat.
Indien dit op dit ogenblik niet mogelijk is gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Het secretariaat is ook gedurende de hele maand juli open op woensdag van 18 u tot 20 u. en zaterdag voormiddag van 9 u tot 13 u.

Definitieve reeks 1 ste ploeg

Donderdag (gisteren) 25 juni heeft de bond de definitieve reeksen bekendgemaakt. Of we daar gelukkig mee zijn is een andere zaak. Maar sinds Corona zijn we al het een en ander gewend….

We zijn ingedeeld in reeks 4 B en spelen tegen:
Dilsen-Stokkem B; Lanklaar VV; HO Molenbeersel;  Sporting Winterslag;  FC Paal-Tervant B;  Waterloos-Voorshoven VV;  H.Wijshagen;  Sp.Grote Brogel;  SSD Opoeteren;  Sp.Ellikom;  Lommel Kolonie;  LS Leut Maasmechelen; SV Breugel; FC Eksel B en Kabouters Opglabbeek B.

We zullen onze GPS en landkaarten moeten gaan raadplegen.
Een sterke reeks met voor ons onbekende ploegen, alleen jammer dat het weer zo ver rijden is elke veertien dagen…

Openingsuren secretariaat

Zaterdag  van 9 uur tot 13 uur,
Woensdag’s  van 18 uur tot 20 uur en op afspraak.
Zorg dat je jezelf voldoende beschermt en zorg ook voor uw omgeving.

Corona schermen

Met grote dank aan onze voorzitter Ludo kunnen wij nu beginnen  aan het ontvangen van onze spelers en/of ouders op het secretariaat.
Vanaf volgende week zal er een schema worden opgemaakt om  iedereen zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen. Ik zal dus regelmatig terug op het secretariaat zijn.
Hou onze facebook en site in het oog.
MvG, Nando Barzan

 

 

Lewis is geboren !!

Goed nieuws bij SK Heusden 06.  Wij willen jullie Lewis voorstellen.
Ik ben geboren op 20/05/2020 23u48, Lewis weegt 4,380 kg en is 53,5 cm.

Lewis is het zoontje van Kelly Miccolie en Toon Jouck (speler bij de seniors) en bestuurslid. Hij is ook de kleinzoon van onze voorzitter Ludo en Nicole.

Wij willen in ieder geval de fiere ouders en grootouders van harte proficiat wensen met dit prille leven !!

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.