Panathlonverklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We proberen de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na te streven. We zetten de inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en

dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Rechten van het kind in de sport:
Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht:

  •  Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  •  Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Website: www.sportopjongerenmaat.be