Overlijden Linda Vanderaerden

We vernemen het overlijden van Mevrouw Linda VANDERAERDEN, echtgenote van Johnny RENDERS.
Linda is de moeder van onze speler bij de senioren Kevin Surinx.

Begroetingdonderdag 17 juni 2021 – funerarium Convents – Beringen-Mijn van 18.30 tot 19.00 u.
Uitvaart: in intieme kring.
Wij willen als club onze oprechte deelneming overbrengen aan Kevin en zijn familie. Veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Werkers gevraagd !!!

Vanaf zaterdag 6 juni tot begin competitie gaan we iedere zaterdagvoormiddag ons voetbalplein(en) weer toonbaar te maken voor het publiek…
Tussen 9uur en 12 uur hopen wij u te mogen ontvangen, om ons een handje te komen helpen.  Ben je goed in onkruid wieden, kan je wat metsen, schup je graag, …. werk genoeg op en rond het plein.
En geloof me het kan perfect coronaproof !
Tony en co zullen je graag ontmoeten, en om 10u30 is er een break om aan te sterken.
Je bent welkom, tot zaterdag !

Door uitzonderlijke (corona toestand) zal het secretariaat NIET open zijn op zaterdag 12 juni.
De secretaris is er terug op zaterdag 19 juni vanaf 9 uur.
Onze verontschuldigingen voor dit ongemak.

Defenitieve reeks senioren seizoen 2021-2022

Definitieve reeksindeling senioren seizoen 2021-2022

4de Provinciale C
SK Heusden 06, FC Paal-Tervant B, W. Koersel  B, E. Gingelom, VV Lummen, Heers VV, FC Alken B, E. Zelem, Herk-de-Stad B, BS Sport Berbroek-Schulen,  Juve Hasselt B, EMBO, V. Loksbergen A, RDK Gravelo B, Torpedo Hasselt B,  FC Anadol B, Amandina VC.

RESERVEN
SK Heusden 06,
FC Paal-Tervant B,  W. Koersel  B,  VV Lummen, Heers VV,  FC Alken B,  E. Zelem,  KVK Beringen B,  Herk-de-Stad B, BS Sport Berbroek-Schulen,  Juve Hasselt B, EMBO,  V. Loksbergen A, RDK Gravelo B wordt E.Gingelom,  Sp.Aalst B,   Amandina VC,  Velm VV en  FC Anadol B

Bijkomende data voor reeksen van 18: 4C – RGF
22 – 25 – 29 augustus 2021
1 september 2021

Jeugdspelers gezocht voor het nieuwe seizoen

SK Heusden 06, Noordberm 31, 3550 Heusden-Zolder
011 261 006 of 0476 508 845
Secretariaat@skheusden06.be

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes  die:

 • In groepsverband aan sport willen doen
 • Willen voetballen
 • Zich willen aansluiten bij een toffe familiale club,
 • Waarbij plezier in het spel belangrijk is,
 • De trainers oog hebben voor het individu.

Dan nodigen wij jullie graag uit om kennis te maken met onze club.

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan je bij ons terecht, met de mogelijkheid om vrijblijvend aan een aantal trainingen deel te nemen.
Voor meer informatie, contacteer dan onze club.
Inschrijven kan in het tussenseizoen op zaterdagvoormiddag tussen 9 uur en 12 uur op het secretariaat.

Oud ijzer container

Aan het opruimen? Ergens oud ijzer liggen?
Wij , SK Heusden 06, hebben een container staan waar je je oud ijzer kwijt kan.
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur zal Tony u met open armen ontvangen, en zo kan de club wat centen verdienen tijdens deze corona-tijden.

Parkeren in pijpenkop is verboden !

Oproep aan ouders die hun kinderen naar de training en/of wedstrijd brengen.
In de Pijpenkop aan de voetbal = Noordberm geldt een volledig PARKEERVERBOD. Met andere woorden:  je mag er niet parkeren !!!
Voor de veiligheid van onze fietsende kinderen, zet uw kind af en parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parking = Boudewijnplein, hier is plaats voor 180 auto’s.
Gisteren is er nog een fietsende spelertje aangereden door een oprijdende geparkeerde auto. Dit mag niet meer gebeuren!!! Dus: zet uw kind af en parkeer u op de daarvoor voorziene plaatsen. Dank u.

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
 • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.