Onze club kan dit seizoen terugvallen op een 40-tal kernspelers, een 180-tal  jeugdspelers en 17 trainers. 

Verder kunnen we beroep doen op een 50-tal vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Heb je interesse om medewerker te worden? Geef een van onze bestuursleden een seintje!