Rookverbod

Zeer belangrijk bericht aan de clubs, zowel van het voetbal als van het Futsal.

De nieuwe wetgeving over tabaksgebruik in lokalen toegankelijk voor het publiek werd op 1 januari 2006 van kracht.

Vanaf 1 januari 2007 wordt het rookverbod in sportlokalen uitgebreid tot een totaal rookverbod.

Dit rookverbod maakt deel uit van het Federaal Plan ter Bestrijding van Tabaksgebruik. Het beschermt de niet-rokers tegen ongewenst meeroken, het zogenaamde “passief roken”, en kan rokers ertoe aanzetten om minder te roken of zelfs te stoppen met roken. Naar jongeren toe is ook het preventief aspect van groot belang.  Roken is een gedrag dat meestal tijdens de puberteit wordt aangeleerd.  Studies tonen aan dat de overgrote meerderheid van rokers voor hun achttiende beginnen te roken.

Bovendien kunnen deze leden de uitbaters van de daarin gelegen drank- en eetgelegenheden eveneens wijzen op het totaal rookverbod, dat ook voor hen van toepassing is.

De wet schrijft voor dat aan de ingang van ieder lokaal, dus ook aan de ingang van de drank- en eetgelegenheden gelegen in een sportruimte, een rookverbodsteken moet worden aangebracht. In de kantine, cafetaria,… moeten ook voldoende rookverbodstekens worden aangebracht zodat elke bezoekers duidelijk kan zien dat er een rookverbod van toepassing is. Daarnaast moeten alle asbakken verdwijnen.  De clubs die het wensen – en hogervermeld Ministerie raadt het hen zeker aan – kunnen deze wettelijke bepalingen in hun huishoudelijk reglement opnemen.

Tot besluit vestigt het Ministerie van Volksgezondheid de aandacht op het feit dat de naleving van de wetgeving nauwlettend zal worden opgevolgd.

Voor meer details kunnen de clubs en aangeslotenen altijd terecht op de website www.roken-horeca.be en voor hun vragen kunnen ze ook beroep doen op het callcenter, via het nummer 02/524.97.97 of via roken-horeca@health.fgov.be