Reglement

1. Deelname aan trainingen

 • Iedereen is ten laatste 15 minuten vóór aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig. (uitzonderingen worden met de trainer besproken)
 • Iedereen blijft in de kleedkamer tot men door de trainer wordt afgehaald.
 • De club zorgt voor voldoende trainingsballen.
 • De spelers dragen scheenbeschermers, aangepaste schoenen en kledij  tijdens de trainingen;
 • Bij regenweer draagt men regenkledij.
 • Vanaf het winteruur wordt er met lange broek getraind.
 • De trainers beslissen wanneer er terug met korte broek wordt getraind.
 • Het is verplicht te douchen na de training.
 • Iedereen verlaat  ten laatste 20 minuten na de training de kleedkamer.
 • Vanaf de miniemen wordt er een karweilijst opgemaakt voor het poetsen van de  kleedkamers en het opruimen van gebruikt materiaal. (ballen, kegels,…)
 • De ploeg (vanaf miniemen) spreekt in samenspraak met de trainer af wie kapitein is. Dit kan een vaste zijn of iemand per wedstrijd.
 • De kapitein is de spreekbuis voor de spelers naar trainer en bestuur.

2. Kledij

 • Iedere speler heeft een trainingspak met clublogo; Hij kan deze onder clubvoorwaarde kopen.
 • Wij vragen het trainingspak steeds duidelijk te dragen bij wedstrijden (zowel voor als na de wedstrijd).
 • Het geeft een uitstraling aan de club en een samenhorigheidsgevoel.

3. De uren

 •  Het is gewenst en noodzakelijk dat je steeds stipt op tijd bent op zowel de  trainingen als de wedstrijden. De uren van training en wedstrijd vind je op het weekoverzicht van onze website en op de voorziene prikborden.
 • De trainer bepaalt het uur van samenkomst bij uit/thuiswedstrijden.
 • Eventuele uitzonderingen of afwezigheden worden ruim op voorhand doorgegeven aan de trainer of jeugdcoördinator of secretariaat.
 • Zeker ruim op voorhand verwittigen indien je niet kan deelnemen aan een wedstrijd!
 • Op het infobord vind je het uur en tegenstander van dat weekend.

4. Wees zuinig op je spullen

 • Gebruik de kleedkamers waar ze voor dienen en zoals het hoort.
 • Hang je kleren bij elkaar aan de voorziene haken, je voetbaltas bij je kleren.
 • Het spreekt vanzelf dat je geen dure en waardevolle spullen meebrengt naar de voetbal. Je komt er trainen of voetballen, geen modeshow lopen.
 • Wees dus zuinig op je eigendommen en ook op die van een ander.

5. Gedrag

Het kenmerk van een goede voetballer is:

 • Dat hij niet alleen goed tegen een bal kan trappen, maar zich naast en op het veld gedraagt als iemand die tegen zijn verlies kan en die zijn medespelers niet ontmoedigt maar aanmoedigt.
 • Hij gedraagt zich ook correct tegenover de medespelers van de tegenpartij.
 • Hij blijft zich ook waardig en respectvol gedragen tegen de scheidsrechter.

6. Taalgebruik

 • Als Nederlandstalige club, gebruiken wij het Nederlands als voertaal.
 • Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is onwaardig en hoort niet thuis op een voetbalveld en binnen onze club;
 • We zullen bij voorkomende gevallen streng optreden.

7. Voorkomen van diefstal, druggebruik  en vernieling

 • Helaas is het niet te voorkomen dat, waar er veel volk samenkomt, er ook mensen tussenzitten met minder goede bedoelingen.
 • Dure spullen laat men dus het liefst thuis!
 • De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal;
 • Wel zullen we al het mogelijke doen om het te voorkomen.
 • Wie betrapt wordt op diefstal of druggebruik wordt overgedragen aan de bevoegde diensten en wordt onmiddellijk uit de club verwijderd!

8. Wat te doen bij ongeval

 • Bij ongeval voor, na of tijdens een training of wedstrijd , neem je diezelfde dag contact op met de secretaris.
 • Als lid van onze club en dus ook van de Belgische Voetbalbond (KBVB) ben je verzekerd. Je vind de richtlijnen ook op onze website onder ongevallen.

9. Ouders langs de lijn

Ouders langs de lijn…fijn dat ze er zijn!

Ze brengen je, en ze zijn je trouwste supporter. Ze laten zich ook gelden, want ze schreeuwen zich de keel schor.
Vooral als beginnende voetballer valt het niet mee om alles te horen en dan ook nog te moeten voetballen.

Daarom een aantal TIPS voor de ouders:

 • Geef blijk van uw belangstelling; Kom dus zoveel mogelijk supporteren, zeker op SK Heusden 06, maar ga ook mee naar de uitwedstrijden.
 • Wees enthousiast, steun en stimuleer uw zoon en/of medespelers.
 • Blijf positief, zeker bij verlies. Word niet boos!
 • Winnen is fijn, maar verliezen hoort ook bij de sport.
 • Gun uw kind zijn “kind – zijn”, want ze moeten nog zoveel leren.
 • De voetbalwedstrijd is al moeilijk genoeg.
 • Het allerbelangrijkste is plezier hebben.
 • Plezier in het voetballen, plezier met elkaar.
 • Laat het coachen over aan de trainer!!!
 •  VERBALE agressie door de ouders
     Dit is een probleem aan het worden langs de voetbalvelden waar de jeugd probeert zich te amuseren met een voetbalwedstrijd.
  -    Ouders die over de grens van het fatsoenlijke gaan en menen dat hun mening de enige en echte is en daardoor iedereen en in het bijzonder de scheidsrechter beledigen, horen eigenlijk niet thuis langs de zijlijn.
  - Wij hopen dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en nadenkt voor hij verwensingen in het bijzijn van zijn/haar en andere kinderen begint te formuleren aan het adres van (meestal) een jonge scheidsrechter.

  Om uw frustratie van de week te kanaliseren zijn er andere mogelijkheden dan op een voetbalwedstrijd van kinderen.

  -    In het geval dat de club door de voetbalbond ter verantwoording wordt geroepen voor een daad van verbale agressie door een ouder zal de club de geleden financiële schade verhalen op deze ouder. 

 • 10. Het vervoer bij uitwedstrijden

 • Het vervoer bij uitwedstrijden wordt binnen de ploeg zelf geregeld.
 • We stellen het op prijs dat er voldoende ouders, met wagen, aanwezig zijn om de verplaatsingen te maken bij uitwedstrijden.
 • De club heeft het gemeentelijke charter ondertekend, waarin gevraagd wordt dat de ouders die met kinderen van en naar de voetbalpleinen rijden, geen alcoholische dranken nuttigen.
 • Met deze doen we dan ook een oproep om u daaraan te houden!

Onze zorg voor vervoer van jeugdspelers is ook uw zorg!

11. Heb je problemen? Kom er direct mee!

Als er problemen zijn of dreigen te komen: blijf er niet mee zitten maar vertel het ons. Je zal bij de jeugdverantwoordelijke, coördinator of secretaris (of iemand van het bestuur) een luisterend oor vinden en samen kunnen we voor een oplossing zorgen.