Reglement

AFSPRAKENNOTA VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Graag willen wij jullie herinneren aan de volgende corona maatregelen en rekenen we op jullie medewerking.
Dit in het belang van onze sportende leden.

 We zetten hieronder alles nog eens op een rijtje:
In elk voetbalstadion is er een mondmasker PLICHT. Dit wil zeggen dat je ten allen tijde je mondmasker moet dragen, enkel als je aan het voetballen (sporten) bent en/of aan een tafel zit moet je hem niet dragen.Kinderen onder de 12 jaar moeten dit niet.

We komen als ploeg samen aan. Dit zowel op de parking als in de kleedkamers.
Elke speler zorgt voor zijn eigen drinkbus. Water is er aanwezig.
Vanaf 26 juni 2021 is er door onze gemeentelijke overheid de toelating gegeven om te douchen na de wedstrijden.
Dit moet gebeuren in uw eigen ploeg met een maximum van 15 personen in één kleedkamer. Het douchen zelf wordt het liefst gedaan met maximum 4 spelers, die daarna door de volgende vier worden afgelost tot iedereen gedoucht is. We komen in groep terug samen om naar de kantine te gaan.
In de kantine, die geopend is, geldt ook de regel van maximum 15 personen per tafel.

  • Je mag je masker pas afdoen als je zit.
    1 iemand aan deze tafel, mag de bestelling doorgeven aan de toog, met mondmasker, en zijn tafel bedienen.Bij het binnenkomen van de kantine zijn er handpompjes, zo ook op de WC. Gebruik deze bij het binnenkomen en na gebruik van de toiletten.

 

In het belang van onze kinderen en sportende leden vragen we u om ten allen tijden de social distancing te respecteren, in het mate van het mogelijke.
–          Probeer 1,5 meter afstand te houden.
–          Draag in het stadion steeds je mondmasker en op de juiste manier (neus en mond moeten bedekt zijn).
–          Hoesten en/of niezen doe je in je elleboog.
–          Geef elkaar GEEN hand. Een elleboog of voetje kan wel.
–          Was en ontsmet regelmatig je handen.

Lidgeld
Wij verwachten dat IEDEREEN zijn lidgeld betaald.
Niet betalen betekent niet trainen en ook geen wedstrijden spelen.
van U6totU13 is dit 195,00 euro van U15 tot senior is dit 225,00 euro.

Wees zuinig op je spullen – water – elektriciteit
Gebruik de kleedkamers waar ze voor dienen en zoals het hoort.
Hang je kleren bij elkaar aan de voorziene haken, je voetbaltas bij je kleren.
Het spreekt vanzelf dat je geen dure en waardevolle spullen meebrengt naar de voetbal. Je komt er trainen of voetballen, geen modeshow lopen.
Wees dus zuinig op je eigendommen en ook op die van een ander.
Wij vragen ook aan al onze spelers dat ze zich douchen na een training en wedstrijd. Douchen wil niet zeggen “onnodig” waterverbruik. Dus was u en kom onder de douche uit. Waterbesparing is ook milieubewust denken.
Ook vragen we aan de laatste die de kleedkamer verlaat het licht uit te doen.

Milieu
Wij willen aan IEDEREEN vragen om zijn/haar afval in de daartoe voorziene afvalbakken te deponeren. Als we een propere wereld willen zullen we SAMEN moeten werken om dit te realiseren.

Gedrag
Het kenmerk van een goede voetballer is:

  • Dat hij niet alleen goed tegen een bal kan trappen, maar zich naast en op het veld gedraagt als iemand die tegen zijn verlies kan en die zijn medespelers niet ontmoedigt maar aanmoedigt.
  • Hij gedraagt zich ook correct tegenover de medespelers van de tegenpartij.
  • Hij blijft zich ook waardig en respectvol gedragen tegen de scheidsrechter.

Taalgebruik

Als Nederlandstalige club, gebruiken wij het Nederlands als voertaal.
Vloeken, schelden en het maken van discriminerende en racistische opmerkingen is onwaardig en hoort niet thuis op een voetbalveld en binnen onze club; We zullen bij voorkomende gevallen streng optreden.

Voorkomen van pesten, diefstal, druggebruik en vernieling
Helaas is het niet te voorkomen dat, waar er veel volk samenkomt, er ook mensen tussen zitten met minder goede bedoelingen.
Dure spullen laat men dus het liefst thuis!
De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal;
Wel zullen we al het mogelijke doen om het te voorkomen.
Wie betrapt wordt op diefstal of druggebruik wordt overgedragen aan de bevoegde diensten en wordt onmiddellijk uit de club verwijderd!
Ook pestgedrag wordt onmiddellijk aangepakt.

Ouders langs de lijn
Ouders langs de lijn…fijn dat ze er zijn!
Ze brengen je, en ze zijn je trouwste supporter.
Ze laten zich ook gelden, want ze schreeuwen zich de keel schor.
Vooral als beginnende voetballer valt het niet mee om alles te horen en dan ook nog te moeten voetballen.

 

Daarom een aantal TIPS voor de ouders:
–   Geef blijk van uw belangstelling; Kom dus zoveel mogelijk supporteren, zeker op SK Heusden 06, maar ga ook mee naar de uitwedstrijden.
–   Wees enthousiast, steun en stimuleer uw zoon en/of medespelers.
–   Blijf positief, zeker bij verlies. Word niet boos!
Winnen is fijn, maar verliezen hoort ook bij de sport.
–   Gun uw kind zijn “kind – zijn”, want ze moeten nog zoveel leren.
De voetbalwedstrijd is al moeilijk genoeg.
–   Het allerbelangrijkste is plezier hebben. Plezier in het voetballen, plezier met elkaar.
                            Laat het coachen over aan de trainer!!!

 

 Het vervoer bij uitwedstrijden
Het vervoer bij uitwedstrijden wordt binnen de ploeg zelf geregeld.
We stellen het op prijs dat er voldoende ouders, met wagen, aanwezig zijn om de verplaatsingen te maken bij uitwedstrijden.
De club heeft het gemeentelijke charter ondertekend, waarin gevraagd wordt dat de ouders die met kinderen van en naar de voetbalpleinen rijden, geen alcoholische dranken nuttigen.
Bij deze doen we dan ook een oproep om u daaraan te houden!
Onze zorg voor vervoer van jeugdspelers is ook uw zorg!

 VERBALE agressie door de ouders
Dit is een probleem aan het worden langs de voetbalvelden waar de jeugd probeert zich te amuseren met een voetbalwedstrijd.
Ouders die over de grens van het fatsoenlijke gaan en menen dat hun mening de enige en echte is en daardoor iedereen en in het bijzonder de scheidsrechter beledigen, horen eigenlijk niet thuis langs de zijlijn.
Wij hopen dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en nadenkt voor hij verwensingen in het bijzijn van zijn/haar en andere kinderen begint te formuleren aan het adres van (meestal) een jonge scheidsrechter.
Om uw frustratie van de week te kanaliseren zijn er andere mogelijkheden dan op een voetbalwedstrijd van kinderen.
In het geval dat de club door de voetbalbond ter verantwoording wordt geroepen voor een daad van verbale agressie door een ouder zal de club de geleden financiële schade verhalen op deze ouder.

Heb je problemen? Kom er direct mee!
     Als er problemen zijn of dreigen te komen: blijf er niet mee zitten maar vertel het ons. Je zal bij de jeugdverantwoordelijke, coördinator of secretaris (of iemand van het bestuur) een luisterend oor vinden en samen kunnen we voor een oplossing zorgen.  

BELANGRIJKE MEDEDELING
     Zoals jullie al gemerkt hebben, veranderen ook op onze club regelmatig de afspraken.
Nu hebben we gemerkt dat wij altijd op dezelfde mensen moeten terugvallen en dat deze mensen al hun vrije tijd hierin moeten steken.
Wij zijn overgegaan op gedeelde verantwoordelijkheid.
Dit wil zeggen dat wij aan al onze ploegen vragen om ook hun deel van de (kleinere) taken op zich te nemen op het ogenblik van een thuiswedstrijd.  Voor jullie een kleine opgave. Aangezien we zeventien ploegen hebben voor de vaste medewerkers een hele steun en ook soms een leuke afwisselende ontmoeting.
Wij hopen dat wij kunnen rekenen op jullie hulp om de club nog meer van “ons” te maken.