Nieuws van Voetbal Vlaanderen

Nieuwe coronaregels en bijkomende informatie m.b.t. stopzetting competities – 28-01-2021

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, vergaderde opnieuw op maandag 25 januari.

Tijdens deze vergadering werd de beslissing genomen om alle amateurcompetities met stijgen en dalen, voetbal en futsal, voor mannen en vrouwen, voor dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten en te annuleren. In het licht van de gezondheidsmaatregelen, met het oog op de bestrijding van
Covid-19, bleek deze beslissing de enige mogelijke. De beslissing en de gevolgen hiervan vindt u hier terug.

Ook wil Voetbal Vlaanderen iedereen zoveel mogelijk de kans geven om terug te voetballen van zodra het toegelaten en veilig is. Vandaar bieden we onderstaande info aan voor onze clubs, spelers,
ouders, trainers, scheidsrechters en alle actoren binnen onze voetbalgemeenschap.
Voetbal Vlaanderen wenst in functie van de praktische organisatie een aantal zaken te verduidelijken.

1. Veldvoetbal

1.a. jeugd
Onze ruim 150.000 meisjes en jongens die in onze jeugdreeksen (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) in normale omstandigheden wekelijks voetballen, wensen we van zodra het mag terug te activeren. De jeugdkalenders die momenteel online staan zullen als kader behouden blijven en kunnen gespeeld worden vanaf het moment dat de overheid dit toelaat.
Het moment waarop bepaalde leeftijdscategorieën aan hun kalender mogen beginnen is afhankelijk van politieke beslissingen. De huidige aanpassing inzake de ‘buitenschoolse activiteiten’ zal ook
impact hebben.

Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende:
– Voorheen konden deze jeugdcategorieën enkel trainen per 4 (incl. begeleider), zonder contact.
Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën trainen in een bubbel van 10 (excl. begeleider) en dit enkel outdoor
Wedstrijden kunnen voorlopig nog niet worden gespeeld, maar alle mogelijke wedstrijdvormen met contact t.e.m. 5v5 kunnen worden aangeboden in de eigen bubbel. We adviseren onze clubs om deze jeugdspelers dit aanbod te gunnen en eraan mee te werken om onze tieners deels uit hun isolement te halen.
We zijn er van overtuigd dat er in een training met maximum 10 spelers zeer veel leermomenten en spelplezier kunnen aangeboden worden.

Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende:
– Voorheen konden deze jeugdcategorieën zowel indoor als outdoor trainen binnen een maximale bubbel van 50
Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën enkel nog outdoor trainen, in een bubbel van 10.
Vriendschappelijke wedstrijden konden tot nu toe worden gespeeld en normaliter zouden deze jeugdcompetities kunnen opstarten in het weekend van 6 februari. Dit kan voorlopig niet meer. Niet indoor, maar ook niet outdoor. De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de eigen bubbel blijvend worden gespeeld.
De wedstrijden in de jeugdkalender en aanvullende vriendschappelijke wedstrijden kunnen pas aangevat worden na toelating door de overheid. Momenteel is nog geen datum van hervatting bekend.

Ook voor de sportkampen is er een wijziging. Tot op heden konden deze tot en met U13 worden aangeboden in een maximale bubbel van 50. Dit wijzigt naar een maximale bubbel van 25, waardoor ook de Krokuskampen in een andere context dienen aangepakt.
Gezien de vele vragen die we vanuit het voetbalveld ontvangen, vestigen we graag de aandacht op  de organisatie van de traditionele Paas- en andere jeugdtornooien. Hier is meer dan waakzaamheid
geboden. We willen er niet op vooruitlopen, maar het lijkt ons -alvast nu- logisch dat kleinschalige  tornooien normaliter makkelijker zullen kunnen doorgaan, eerder dan grote massatornooien.

Alle vriendschappelijke wedstrijden die dit weekend (30 en 31 januari 2021) gepland stonden, zijn geannuleerd. Het is in de geest van de hoger beschreven beslissingen niet opportuun deze toch nog
te laten doorgaan.

1.b. senioren
Momenteel zijn geen wedstrijden toegelaten. +18-jarigen mogen in groepjes van 4 trainen (incl. begeleider), zonder contact.

Competities met stijgen en dalen  De competities met stijgen en dalen werden reeds definitief geannuleerd. Op vrijwillige basis,
wanneer de maatregelen het toelaten, kunnen de clubs vriendschappelijke wedstrijden of tornooien spelen.

Dit geldt voor de competities mannen en vrouwen, veldvoetbal en futsal, van 4e provinciale tot en met hogere afdelingen. Ook de recreatieve reeksen met stijgen en dalen vallen onder deze categorie. Competities zonder stijgen en dalen. Ook de competities zonder stijgen en dalen worden definitief geannuleerd. Op vrijwillige basis, wanneer de maatregelen het toelaten, kunnen de clubs vriendschappelijke wedstrijden of tornooien spelen.

Dit geldt voor de competities mannen en vrouwen, veldvoetbal en futsal, van reserven, 35+, 55+ en recreatieve reeksen zonder stijgen en dalen. De jeugdcompetities U21 jongens en U20 meisjes worden in het kader van de coronamaatregelen gelijkgesteld met de seniorenreeksen.

1.c. G-voetbal
Van zodra het door de overheid toegelaten is zullen we in overleg met de verantwoordelijken Gvoetbal een programma aanbieden om ook hen opnieuw aan het voetballen te krijgen.

2. Futsal
De kampioenschappen zijn definitief geannuleerd. Omwille van de zaalbezetting blijft de kalender ter beschikking als mogelijke kapstok voor vriendschappelijke wedstrijden. Dit geldt voor seniores, reserven en jeugd, voor mannen en vrouwen.

3. Minivoetbal 
De kampioenschappen worden definitief geannuleerd, mede omwille van de noodzakelijke gelijkschakeling. Het departement minivoetbal bekijkt voor de clubs uit de nationale reeksen welk
alternatief programma er eventueel nog aangeboden kan worden van zodra het mogelijk is. Voor de provinciale competities blijft de voorziene kalender ter beschikking als mogelijke kapstok voor
vriendschappelijke wedstrijden.
De jeugdkalenders (U11/U13/U15/U17) die momenteel online staan zullen als kader behouden blijven en kunnen gespeeld worden vanaf het moment dat de overheid dit toelaat. De voorziene tornooien voor U9 worden voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Voor de kerncompetities zal er, in overleg met de kernverantwoordelijken, bepaald worden welk programma er kan aangeboden worden van zodra het mogelijk is.

Vriendelijke groeten en blijf gezond,
Benny Mazur,                                     Marc Van Craen,
Secretaris-generaal                         Voorzitter