(Her)Opstart trainingen U7 tot U13

Beste ouders, spelers,

Bij het terug opstarten van de scholen hebben wij ook een rondvraag gedaan bij onze bestuurders. Het is wel niet eensgezinds, maar uiteindelijk hebben wij als bestuur beslist om de trainingen voor de ploegen van U7 tot U13 vanaf dinsdag 17 november terug op te starten.  Dit zal onder de vastgestelde corona-normen zijn.

Hieronder staat de corona-wetgeving van de overheid:

Het MB (01/11/2020) is niet meer veranderd.
Sporten outdoor mag voor kinderen tot en met 12 jaar in georganiseerd verband.
De groep mag maximum uit 50 bestaan, inclusief de trainers.
Wij raden aan dat de trainer, indien mogelijk, een mondmasker draagt.
Deze trainingen mogen worden bijgewoond door één lid van het huishouden per speler.

Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen enkel buiten trainen. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren om met maximum 4 personen samen te trainen.
Concreet wil dit zeggen dat je maar met 4 personen van 13 jaar of ouder op 1 voetbalveld mag staan!

En zijn geen wedstrijden (tot eind december 2020), niet douchen en geen kantine.

Bij deze herhalen we tevens nog de oproep om, indien kinderen met de wagen worden afgezet/opgehaald, dan te parkeren op het Boudewijn plein en te voet naar SK te komen, en NIET met de auto tot aan SK te rijden om rap even de kinderen af te zetten/op te halen. Dit zorgt voor onveilige situaties en is, volgens het gemeentereglement ook niet toegelaten.

***********************************************************************

In het belang van onze kinderen en sportende leden vragen we u om ten allen tijden de “social distancing” te respecteren.

  • De kinderen komen in trainingstenue aan en gaan zo ook naar huis. Dit op het afgesproken uur en worden door de trainer(s) opgehaald en teruggebracht.
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
  • Probeer 1,5 meter afstand te houden.
  • Draag steeds je mondmasker en op de juiste manier (neus en mond moeten bedekt zijn).
  • Hoesten en/of niezen doe je in je elleboog.
  • Geef elkaar GEEN hand, elleboog of voetje kan wel.
  • Was en ontsmet regelmatig je handen.