Nog extra info ivm jeugdtrainingen

Beste Ouders, Spelers

Corona houdt iedereen bezig en dus natuurlijk ook ons.

We hebben met het bestuur uitdrukkelijk een beslissing vóór de kinderen genomen en dus beslist dat de trainingen kunnen doorgaan maar wel met een aantal aanpassingen.

Voor deze aanpassingen vragen wij begrip, maar de keuze voor ons was eenvoudig, ofwel organiseren we trainingen met aanpassingen ofwel dienden we de trainingen af te zeggen (wat bij een aantal andere voetbalclubs effectief werd gedaan)

Tot en met de U11 gaan de trainingen op de reeds eerder meegedeelde dagen en uren door met volgende aanpassing:

 • De kinderen worden aan de poort afgezet en dit tussen 17:45 en 17:55, hier worden ze door een trainer opgevangen en naar hun ploeg doorgestuurd
 • De afhaling van de kinderen gebeurt volgens bijgevoegde tabel en steeds aan de poort

Opgepast, daar wij erop dienen toe te kijken dat de ploegen onder de U12 en de ploegen erboven niet met elkaar in contact komen, zijn de uren aan te houden en kunnen we spelers die te laat komen helaas niet toelaten, anders worden de sportbubbels in gevaar gebracht, wat absoluut te vermijden is.

Indien u te laat bent voor het oppikken van uw kind(eren), zullen wij deze in de kantine op jullie laten wachten, maar verwachten we dat u de trainer hiervan verwittigt.

Vanaf de U12 hebben we de regels aangepast aan deze die gelden voor jongeren van 12 en ouder, d.w.z. dat we hier met gescheiden bubbels werken, en dat de spelers van deze groepen mondmaskerplicht hebben voor en na de training. Hiervoor gelden dan de aankomst en afhalingsuren volgens bijgevoegde tabel

U ziet dat het een hele puzzel is, waarvan we helaas niet mogen afwijken, dus wees op tijd bij het afzetten en ophalen van uw kinderen.

Algemene afspraken:

 • Ouders zijn niet toegelaten
 • Bij het afzetten van de kinderen dienen de ouders die tot aan de poort meekomen hun mondmasker te dragen, ook de spelers van de U12 en hogere ploegen dienen hun mondmasker aan te hebben.
 • De aanwezigheden van de kinderen wordt geregistreerd
 • ALLE kinderen dienen een gepersonaliseerde drinkbus bij te hebben.
 • Douches mogen NIET gebruikt worden
 • De kantine zal NIET geopend zijn
 • Trainers hebben mondmaskerplicht, echter niet bij het uitleggen van de oefeningen vanop afstand
 • Aan de WC zullen de nodige hygiënische toestellen voorzien worden
 • Als u net terugkomt uit een rode zone (lijst gepubliceerd door Buitenlandse zaken), bent u helaas de eerste twee weken niet welkom (u hebt dan verplichte quarantaine plicht).
 • Indien er in uw bubbel een Coronabesmetting optreedt dient u ons ervan te verwittigen, en zullen wij de desbetreffende ploeg verwittigen, zodanig dat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

We hebben de ploegen tijdelijk ingedeeld, een definitieve indeling zal gebeuren bij de start van het schooljaar, omdat er dan sowieso nieuwe bubbels gevormd worden buiten SK en de bubbels die we gevormd hebben dan sowieso doorbroken worden.

Op dat ogenblik zal dan de definitieve ploegindeling voor het seizoen worden opgemaakt.

De bovenstaande afspraken kunnen/moeten herzien worden vanaf het ogenblik dat ons door het gemeentebestuur en/of Voetbal Vlaanderen andere regels worden opgelegd, of bij het niet naleven van de bovenstaande afspraken door spelers/ouders

Wij hopen op jullie begrip en het strikt navolgen van de afspraken

Met sportieve groeten

Bestuur SK Heusden 06