KERMISFUIF

              Zaterdag 29 juni 2019

houden we onze tweede kermisfuif.

Het gebeuren vindt  plaats  in de kantine aan de Noordberm

Inkom:  5,00 euro in voorverkoop of 7,00 euro aan de kassa.

Voorverkoop bij:  Jo (Balette), Jelle en Ivan Claes en Hans Custers.