Alle berichten van NN

08/08 tot 14/08

Door de aangekondigde hittegolf op woensdag hebben wij beslist om de jeugdtrainingen van de U6 tot U13 te schrappen van woensdag 10/08 tot vrijdag 12/08. 
De U15 zal trainen na 20:00 uur.

Aan de spelers de vraag om voldoende water mee te brengen.

P.S. De U13 van Jean-Marie trainen deze week niet.

8/08/2022 maandag 19:30
9/08/2022 dinsdag 19:30
10/08/2022 woensdag
11/08/2022 donderdag 19:00 KVV Heusden-Z – SK Heusden 06 1ste
donderdag 19:30 SK Heusden 06 – Wieze Boys reserven
12/08/2022 vrijdag
13/08/2022 zaterdag 14:00 Gemeentelijke Ontmoetingsdag in Berkenbos, De Nieuwe Dijk
SK Heusden 06 – Bolderberg FC
Victoria – Onder de Toren
14/08/2022 zondag

 

Week 1 – 7 augustus

1/08/2022 maandag
2/08/2022 dinsdag 19:30 Start trainingen Jeugd – 18:00 u
Training senioren – 19:30
3/08/2022 woensdag training Jeugd
4/08/2022 donderdag training Jeugd
Training senioren – 19:30
5/08/2022 vrijdag Training Jeugd – 18 uur
secretariaat gesloten
6/08/2022 zaterdag 18:00 SK Heusden 06 – KRC Peer B 1 – 1
(4 – 3)
SK Heusden 06Velm B FF Velm
7/08/2022 zondag

Start trainingen jeugd

Vanaf  maandag 1 augustus beginnen we met de trainingen voor de jeugd.
Hieronder vind je de trainer, de dagen en uren van de trainingen per categorie:

Ploeg Trainer Trainingsdagen Uur
1ste Yves dinsdag/donderdag 19:30-21:00
Res. Kristof dinsdag/donderdag 19:30-21:00
U21 Koen maandag/vrijdag 20:00-21:30
U17 Suat maandag/woensdag 20:00-21:30
U17 Filippo woensdag/vrijdag 18:00-19:30
U15 Gerd woensdag/vrijdag 18:30-20:00
U15 Mathias/Léandro dinsdag/donderdag 18:00-19:30
U13 Jean Marie dinsdag/donderdag 18:30-19:45
U12 Koen woensdag/vrijdag 18:00-19:15
U11 Yves dinsdag/donderdag 17:45-19:00
U11 Joeri dinsdag/donderdag 18:00-19:15
U10 Rachid dinsdag/donderdag 18:00-19:15
U9 Camille woensdag/vrijdag 18:00-19:00
U8 Berre woensdag/vrijdag 18:00-19:00
U7 Kian* woensdag/vrijdag 18:30-19:30
U6 Maxim /Yorn dinsdag/donderdag 18:00-19:00
  • Kian traint de U7 enkel in de maand augustus om ons te depaneren.  Hij is jobstudent en kan echt niet vroeger! We zijn er ons van bewust dat dit laat is voor zesjarigen daarom zijn we volle bak op zoek naar een trainer U7.

Week 26/07 tot 31/07

Trainingen en wedstrijden senioren

26/07/2022 dinsdag
27/07/2022 woensdag 19:30 TRAINING
28/07/2022 donderdag
29/07/2022 vrijdag 19:30 TRAINING
30/07/2022 zaterdag
31/07/2022 zondag 18:00 GT Lommel Kol. – SK Heusden 06 4 – 1

Start trainingen senioren

Datum Dag Uur Activiteit Ploeg
20/07/2022 woensdag 19:30 Start trainingen seniors
21/07/2022 donderdag
22/07/2022 vrijdag 19:30 training
23/07/2022 zaterdag
24/07/2022 zondag 16:00 Ellikom – SK Heusden 06 0 – 7

Eerste en tweede speeldag 1ste Ploeg: VIERDE PROVINCIALE A

Speeldag 1
Zo 4/9 15.00u Heusden 06-Loksbergen
Speeldag 2
Zo 11/9 15.00u Amandina-Heusden 06

Twee periodekampioenschappen
Er zijn komend seizoen ook twee nieuwigheden in verband met de periodekampioenschappen. Zo mag Limburg niet drie, maar vier clubs afvaardigen naar de interprovinciale eindronde en zijn er in reeksen met vijftien clubs (in Limburg is dat zo voor 4A, 4B en 4C) niet drie, maar twee periodekampioenschappen (een heen- en een terugronde). In reeksen met zestien clubs blijven wel drie periodekampioenschappen (van elk tien speeldagen) van kracht.

 

Overlijden Jos Perceval

We vernemen het overlijden van Jos Perceval, echtgenoot van wijlen Arlette Jaspers †2012.
Jos was de vader van oud speler Glenn en jarenlang medewerker van het vroegere SK Heusden. Hij heeft ook even meegeholpen met de opstart van SK Heusden 06.
De crematie, gevolgd door de afscheidsviering voor Jos en het herenigen van zijn urne bij zijn echtgenote in het columbarium op de begraafplaats van Heusden-Centrum zullen in besloten kring plaatsvinden.
We nodigen u uit om een laatste groet te brengen aan Jos in aanwezigheid van zijn familie in het funerarium van Franken Uitvaartzorg, Koerselsebaan 37 te Heusden-Centrum op maandag 27 juni 2022 tussen18.30 uur en 19 uur.
Wij willen de familie onze oprechte deelneming overbrengen.

De indeling voor het volgend seizoen 2022-2023 is bekend.
Wij, SK Heusden 06, zijn ingedeeld in een reeks van 15 (waaronder 8 B-ploegen) in 4de provinciale A.

S.K. HEUSDEN 06 ;  F.C. ALKEN B;  AMANDINA VC;
K. BOKRIJK SPORT;  F.C. DIEPENBEEK B;
FLANDRIA TERMOLEN ZONHOVEN;  F.C. HALVENWEG ZONHOVEN;
K. HERK-DE-STAD F.C. B;  JUVE HASSELT B;
K.V.V. WEERSTAND KOERSEL B;  VERBR. LOKSBERGEN;
F.C. TORPEDO HASSELT B;  K.F.C.E. ZELEM;
K.V.V. ZEPPEREN-BRUSTEM B;  ZONHOVEN UNITED FC B.

Pleinen zijn ingezaaid !

Gisteren, woensdag 25 mei, zijn ze begonnen met het prikken en inzaaien van onze pleinen. Nu even ervan af blijven zodat we in augustus er weer volle bak kunnen invliegen.

Oud ijzer container

Aan het opruimen? Ergens oud ijzer liggen?
Wij , SK Heusden 06, hebben een container staan waar je je oud ijzer kwijt kan.
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur zal Tony u met open armen ontvangen, en zo kan de club wat centen verdienen tijdens deze corona-tijden.

Parkeren in pijpenkop is verboden !

Oproep aan ouders die hun kinderen naar de training en/of wedstrijd brengen.
In de Pijpenkop aan de voetbal = Noordberm geldt een volledig PARKEERVERBOD. Met andere woorden:  je mag er niet parkeren !!!
Voor de veiligheid van onze fietsende kinderen, zet uw kind af en parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parking = Boudewijnplein, hier is plaats voor 180 auto’s.
Gisteren is er nog een fietsende spelertje aangereden door een oprijdende geparkeerde auto. Dit mag niet meer gebeuren!!! Dus: zet uw kind af en parkeer u op de daarvoor voorziene plaatsen. Dank u.

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.