Alle berichten van NN

Start trainingen jeugd op 2 augustus

Onze jeugd start maandag 2 augustus met detrainingen. Het zal na lange tijd weer druk worden (eindelijk !!).
Hieronder , het programma van de senioren voor de maand augustus. De reserven beginnen reeds op 20/08 met hun competitie.

VOORBEREIDING WEDSTRIJDEN SENIOREN
DATUM UUR WEDSTRIJD
8/08/2021 15:00 res SK Heusden 06 – W. Koersel B B vrie
8/08/2021 18:00 1st Sk Heusden 06 – Sparta Lille beker
14/08/2021 Gemeentelijk Tornooi op SK Heusden 06
15/08/2021 17:00 1st Vroenhoven – SK Heusden 06 vrie
22/08/2021 19:00 1st Lommel Kolonie – SK Heusden 06 beker
29/08/2021 18:00 1st SK Heusden 06 – Reppel (res) beker

Gemeentelijke voetbalontmoeting op 14 augustus

Gemeentelijke voetbalontmoeting op 14 augustus  
(info internetgazet Heusden-Zolder)

Er komt dit jaar opnieuw een gemeentelijke ontmoetingsdag voor voetbalploegen. Die wordt gespeeld op één dag, elke ploeg speelt één wedstrijd en er is geen klassement. Zowel de klassieke competitieploegen als die van de Limburgse Bedrijfssportbond nemen deel. De ontmoeting heeft plaats op zaterdag 14 augustus op het terrein van SK Heusden 06.
Het programma:

14:30 uur: FC Anadol – SK Heusden 06
15:15 uur: VK Wieze Boys – RP Products
16:00 uur: K. Bolderberg FC – KVV Heusden-Zolder

Dit initiatief is van de Gemeentelijke Sportraad (sectie voetbal), gemeentebestuur Heusden-Zolder en SK Heusden 06.

Start trainingen en oefenwedstrijden.

Voila, de start van het nieuwe seizoen is gegeven. Gisteren dinsdag 20/07 zijn onze senioren eraan begonnen. Lekker zweten en na bijna twee jaar de overtollige kilo omzetten in spiermassa…. De twee wedstrijden waarin ze tegen een tegenstander (eindelijk) mogen spelen gebeuren op verplaatsing. Nu zaterdag naar Ellikom (Meeuwen) en de volgende voor de beker tegen SV Breugel in Peer.

ZATERDAG 24/07/2021
1 ste Ploeg 17:00 Sp.Ellikom – SK Heusden 06 6 – 2
ZATERDAG 31/07/2021
1ste Ploeg 19:30 SV Breugel – SK Heusden 06 (beker)

Helpers gevraagd !!!!

Elke zaterdag tot begin competitie gaan we iedere zaterdagvoormiddag onze kantine en  voetbalplein(en) weer toonbaar maken voor het publiek… Zaterdag 11 juli komt de grote kantine aan de beurt. Na een coronaperiode willen wij deze weer toonbaar maken.
Tussen 9uur en 12 uur hopen wij u te mogen ontvangen, om ons een handje te komen helpen.  Ben je goed in glazen afwassen, stoelen kuisen,… of heb je groene vingers en ga je liever onkruid wieden, kan je wat metsen, schup je graag, …. werk genoeg op en rond het plein.
En geloof me het kan perfect coronaproof !
Tony en co zullen je graag ontmoeten, en om 10u30 is er een break om aan te sterken.
Je bent welkom, tot zaterdag .

(zware) inbraak in kantine SK Heusden 06

Op zoek naar geld hebben inbrekers serieus huisgehouden in de kantine van SK Heusden 06. Geld hebben ze niet gevonden, want dat is er niet op de kantine of op SK Heusden 06. Wel veel schade aan deuren en glazen en een secretariaat die opnieuw kan worden ingericht…. Dit kunnen we echt wel missen als kiespijn, maar deze heren en/of dames zijn duidelijk op zoek naar GELD.

 


 

Overlijden Nathalia Vosch

We vernemen het overlijden van Mevrouw Nathalia Vosch.
Nathalia is de moeder en schoonmoeder van  Franco Put- Rosita Leten en van Paul Leten – Christa Geurts.
Ze is ook de lieve Moeke van Andy Put en Stef Leten (spelers bij U15-U17).

De afscheidsviering voor Nathalie zal doorgaan in besloten kring in de aula van Franken Uitvaartzorg Koerselsebaan 37 Heusden-Centrum. Gevolgd door de begraving van de urne in het urneveld op de begraafplaats van Berkenbos;
U kan Nathalie een laatste groet brengen in het funerarium van Franken Uitvaartzorg, Koerselsebaan 37 te Heusden-Centrum op woensdag 7 juli 2021 tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Als club willen wij de getroffen families onze oprechte deelneming overbrengen en hen veel sterkte wensen in deze droevige en moeilijke tijden.

Overlijden Linda Vanderaerden

We vernemen het overlijden van Mevrouw Linda VANDERAERDEN, echtgenote van Johnny RENDERS.
Linda is de moeder van onze speler bij de senioren Kevin Surinx.

Begroetingdonderdag 17 juni 2021 – funerarium Convents – Beringen-Mijn van 18.30 tot 19.00 u.
Uitvaart: in intieme kring.
Wij willen als club onze oprechte deelneming overbrengen aan Kevin en zijn familie. Veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Jeugdspelers gezocht voor het nieuwe seizoen

SK Heusden 06, Noordberm 31, 3550 Heusden-Zolder
011 261 006 of 0476 508 845
Secretariaat@skheusden06.be

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes  die:

 • In groepsverband aan sport willen doen
 • Willen voetballen
 • Zich willen aansluiten bij een toffe familiale club,
 • Waarbij plezier in het spel belangrijk is,
 • De trainers oog hebben voor het individu.

Dan nodigen wij jullie graag uit om kennis te maken met onze club.

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan je bij ons terecht, met de mogelijkheid om vrijblijvend aan een aantal trainingen deel te nemen.
Voor meer informatie, contacteer dan onze club.
Inschrijven kan in het tussenseizoen op zaterdagvoormiddag tussen 9 uur en 12 uur op het secretariaat.

Oud ijzer container

Aan het opruimen? Ergens oud ijzer liggen?
Wij , SK Heusden 06, hebben een container staan waar je je oud ijzer kwijt kan.
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur zal Tony u met open armen ontvangen, en zo kan de club wat centen verdienen tijdens deze corona-tijden.

Parkeren in pijpenkop is verboden !

Oproep aan ouders die hun kinderen naar de training en/of wedstrijd brengen.
In de Pijpenkop aan de voetbal = Noordberm geldt een volledig PARKEERVERBOD. Met andere woorden:  je mag er niet parkeren !!!
Voor de veiligheid van onze fietsende kinderen, zet uw kind af en parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parking = Boudewijnplein, hier is plaats voor 180 auto’s.
Gisteren is er nog een fietsende spelertje aangereden door een oprijdende geparkeerde auto. Dit mag niet meer gebeuren!!! Dus: zet uw kind af en parkeer u op de daarvoor voorziene plaatsen. Dank u.

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
 • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.