Alle berichten van NN

Lidgelden

Mogen wij onze spelers, voor wie het nog niet gedaan heeft, oproepen hun lidgeld te betalen. Alle modaliteiten zijn uitgelegd in de brief die jullie begin juni ontvangen hebben.
Gelieve het lidgeld over te schrijven, en dit op
BE35 8508 4705 6437  of  BE59 3630 3440 4526, met in de
vermelding de naam en schoenmaat van de speler(s).
Andere kledij kan indien gewenst later besteld worden op het secretariaat.
Indien dit op dit ogenblik niet mogelijk is gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Het secretariaat is ook gedurende de hele maand juli open op woensdag van 18 u tot 20 u. en zaterdag voormiddag van 9 u tot 13 u.

Definitieve reeks 1 ste ploeg

Donderdag (gisteren) 25 juni heeft de bond de definitieve reeksen bekendgemaakt. Of we daar gelukkig mee zijn is een andere zaak. Maar sinds Corona zijn we al het een en ander gewend….

We zijn ingedeeld in reeks 4 B en spelen tegen:
Dilsen-Stokkem B; Lanklaar VV; HO Molenbeersel;  Sporting Winterslag;  FC Paal-Tervant B;  Waterloos-Voorshoven VV;  H.Wijshagen;  Sp.Grote Brogel;  SSD Opoeteren;  Sp.Ellikom;  Lommel Kolonie;  LS Leut Maasmechelen; SV Breugel; FC Eksel B en Kabouters Opglabbeek B.

We zullen onze GPS en landkaarten moeten gaan raadplegen.
Een sterke reeks met voor ons onbekende ploegen, alleen jammer dat het weer zo ver rijden is elke veertien dagen…

Openingsuren secretariaat

Zaterdag  van 9 uur tot 13 uur,
Woensdag’s  van 18 uur tot 20 uur en op afspraak.
Zorg dat je jezelf voldoende beschermt en zorg ook voor uw omgeving.

Corona schermen

Met grote dank aan onze voorzitter Ludo kunnen wij nu beginnen  aan het ontvangen van onze spelers en/of ouders op het secretariaat.
Vanaf volgende week zal er een schema worden opgemaakt om  iedereen zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen. Ik zal dus regelmatig terug op het secretariaat zijn.
Hou onze facebook en site in het oog.
MvG, Nando Barzan

 

 

Lewis is geboren !!

Goed nieuws bij SK Heusden 06.  Wij willen jullie Lewis voorstellen.
Ik ben geboren op 20/05/2020 23u48, Lewis weegt 4,380 kg en is 53,5 cm.

Lewis is het zoontje van Kelly Miccolie en Toon Jouck (speler bij de seniors) en bestuurslid. Hij is ook de kleinzoon van onze voorzitter Ludo en Nicole.

Wij willen in ieder geval de fiere ouders en grootouders van harte proficiat wensen met dit prille leven !!

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.