Alle berichten van NN

Oefenwedstrijden

We hebben al de eerste data van de oefenwedstrijden in de voorbereiding.
Als er data bijkomen zullen wij deze tijdig publiceren!

Datum uur BEKER
za 27-07 18:00 K. Kattenbos Sport – S.K. Heusden 06: 1ste
zo 04-08 18:00 Heusden 06 – Grenstr. Kol. Lommel: 1ste
za 10-08 13:30 R.P Products Eerste Elftallen – S.K. Heusden 06 1ste
zo 11-08 18:00 Sparta Lille – S.K. Heusden 06: 1ste
zo 25-08 18:00 SK Heusden 06 – K.Sp.Wijchmaal 1ste
OEFENWEDSTRIJDEN
za 27-07 18:00 K. Kattenbos Sport – S.K. Heusden 06: RES
zo 04-08 16:00 Heusden 06 – Grenstr. Kol. Lommel: RES
za 17-08 10:00 Neeroeteren FC – SK Heusden 06 U15
zo 18-08 18:00 SK Heusden 06 – FC Anadol 1ste
za 24-08 16:00 SK Heusden 06 – KFC Hechtel RES

 

Overlijden Olivia ‘Oli’ Blockken

Men meldt ons het overlijden van Mevrouw  Olivia ‘Oli’ Blockken  weduwe van de heer  Jean Smeets.
Olivia is de moeder en schoonmoeder van Benny en Linda Smeets-Postelmans (beide medewerkers)

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Witters en Baers, Inakker 106-108, 3550 Zolder-Centrum op donderdag 4 juli 2019 om 10.30 uurgevolgd door de bijzetting in het familiegraf. Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Witters en Baers, Inakker 106-108, 3550 Zolder-Centrum op woensdag 3 juli 2019 van 19 tot 19.30 uur.
Wij willen de familie onze oprechte deelneming overbrengen in deze moeilijke tijden.

Ga bloed geven in de vakantie

We trappen een open deur in als we zeggen dat in de vakantie de nood aan bloedgevers extra groot is. Noteer daarom misschien de volgende inzamelingen in Heusden-Zolder.
Op donderdag 11 juli tussen 17.30 u en 20.30 u kun je terecht in de Witte Zaal in Bolderberg.
Op dinsdag 16 juli tussen 17.30 en 20 uur is het te doen in Sint-Baaf Eversel.
En je hebt nog een laatste kans op maandag 22 juli tussen 17.30 en 20 uur in Ons Huis in Berkenbos.
(uit internetgazet Heusden-Zolder)

Reeksindeling seniors

De KBVB (voetbalbond) heeft de definitieve reeksen voor de senioren bekend gemaakt:
Voor SK Heusden 06 betekent dit dat ze in 4 de provinciale C zullen starten en spelen tegen de volgende ploegen (alfabetisch):
FC Alken B, Amandina, Borgloon, BS Sport, Gingelom, EMBO, Herk FC B, Herkenrode, Inter Hasselt, Jong STVV, Kortessem, Landen B, Loksbergen, Velm en Vliermaalroot.

KERMISFUIF

              Zaterdag 29 juni 2019

houden we onze tweede kermisfuif.

Het gebeuren vindt  plaats  in de kantine aan de Noordberm

Inkom:  5,00 euro in voorverkoop of 7,00 euro aan de kassa.

Voorverkoop bij:  Jo (Balette), Jelle en Ivan Claes en Hans Custers.

 

Einde seizoen 2018-2019

 

Het seizoen 2018-2019 aan de Noordberm zit erop.
Morgen woensdag 15 mei komen ze de pleinen verti-draineren (inprikken) en inzaaien.
Daarna mag er niet meer op de pleinen getraind worden gedurende enkele maanden zodat het gras zich wat kan wortelen.
Met deze willen wij iedereen van harte danken voor het vertrouwen die ze stellen in onze club, de vertrekkers willen we veel succes wensen bij hun nieuwe club.
Wie van de secretaris nog iets gedaan moet krijgen kan dit op elke zaterdagvoormiddag tussen 9:00 uur en 12:30 uur. In dringende gevallen kan dit ook op een andere dag na een telefonische afspraak.
We beginnen terug aan het nieuwe seizoen: voor de senioren op 22/07 en voor de jeugd in de week van 06/08.
Een hopelijk mooie zonnige vakantie aan iedereen.

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.