Alle berichten van NN

Reeksindeling 2018-2019 – 1ste elftal

Voor het komend seizoen zijn we als volgt ingedeeld:
4 Prov. A
  (16 ploegen) – start zondag 2 september 15:00 uur:
SK Heusden 06, Paal-Tervant B, V. Lommel, E. Zelem, HW Zonhoven, BS Sport Berbroek-Schulen, Fl. Termolen, V. Loksbergen, Grote Brogel, Sp. Lille, GT Lommel Kol., SV Breugel, E. Houthalen, Turkse Rangers FC, Sporting Winterslag, FC Racing Boxberg.

Wat opvalt is dat Houthalen VV er wel in geslaagd is om van reeks te veranderen (4C), wat ons steeds met alle middelen is geweigerd….

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.

Tussenseizoen

Dag beste SKH06′ers,
Ze zijn er aan begonnen…het bewerken van onze pleinen. Zowel de A-B-C enD plein krijgen nu, na een heel seizoen hard afgezien te hebben, hun rust. De camions met zand zijn aangevoerd, de prikmachine komt eraan en dan zaaien en onkruid bestrijden.
Jawel om uw “pellouske” mooi te houden moet er ook iets gebeuren.
Dit wil wel zeggen dat onze trainingen erop zitten en dat we nog enkel de tornooien afwerken tot einde mei.
Wie van de secretaris nog iets gedaan moet krijgen kan dit op elke zaterdagvoormiddag tussen 9:00 uur en 12:30 uur. In dringende gevallen kan dit ook op een andere dag na een telefonische afspraak.
We beginnen terug aan het nieuwe seizoen: voor de senioren op 21/07 en voor de jeugd in de week van 07/08.
Een goede examen toegewenst aan onze studenten en een hopelijk mooie zonnige vakantie aan iedereen.

Week 19 (7 tot 13 mei)

Omdat  volgende week de trainingen van donderdag 10/05 op een feestdag vallen worden gaan de trainers op dinsdag 8/05 trainen.
Dus volgende week training op dinsdag 8 mei en vrijdag 11 mei.

Mogen wij aan de ouders van de spelers die NIET naar de pasdagen zijn gekomen, vragen om zich DRINGEND in orde te stellen met het betalen van het lidgeld via bankoverschrijving en doorgeven van de gegevens aangaande kledij en schoenmaat via mail.

Wij willen dit ten laatste op het einde van de week in ons bezit hebben anders volgt er de onherroepelijke uitschrijving  en beginnen we met het inschrijven van de spelers die nu op de wachtlijst staan.

Wedstrijden 27+28+29/04 – U15 kampioen

02/05/2018
U8-Joeri: Melo Zonhoven - SK Heusden 06: 7 – 12
**********************************************************************

Wat betreft de trainingen voor volgende week: aangezien het de inschrijvings- en pasdagen zijn voor de jeugd op woensdag  2 mei en donderdag 3 mei, gaan de trainingen die week gewoon als anders door.
Zorg ervoor dat je  bent  ingeschreven voor volgend seizoen !!!

Na het weekend van 5 en 6 mei zal er enkel getraind worden op donderdag en vrijdag, tenzij de trainer het anders beslist.
Deze trainingen worden per ploeg bekeken tot hun tornooien zijn gedaan.

VRIJDAG 27/04/2018
U12-Rafael 18:30 SK Heusden 06 – Thes Sport
U7-2 18:00 SK Heusden 06 – Thes Sport  7 – 7
ZATERDAG 28/04/2018
U12-Rafael 9:30 SK Heusden 06 – KESK Leopoldsburg  5 – 1
U12-Wout 9:30 FC Anadol – SK Heusden 06  4 – 4
U9-Gerd 9:30 WS Linkhout – SK Heusden 06  10 – 12
U9-Kris 9:30 SK Heusden 06 – WS Linkhout  6 – 13
U8-Joeri 9:30 SK Heusden 06 – Melo Zonhoven  2 – 15
U7-2 9:30 SK Heusden 06 – KESK Leopoldsburg  NVT
U15 11:00 SK Heusden 06 – Houthalen VV  2 – 2
U7-1 11:45 SK Heusden 06 – Stal Sport  NVT
Reserven 15:00 Sparta Lille - SK Heusden 06  2 – 1

U15 – Kampioen van de tweede periode

kampioen U15 april 2018

In een onderling duel hebben onze U15 het gehaald van Houthalen VV,
Woensdag gaan winnen in Houthalen was nu een gelijkspel voldoende om zich kampioen te kronen in reeks M van de tweede periode (na nieuwjaar).
Proficiat aan spelers – trainer en afgevaardigden.
**************************************************************************

SK HEUSDEN 06
houdt haar 
1ste FAMILIEDAG
Zaterdag 28 april 2018
vanaf 15:00 uur

familie 1optreden van de covergroep “Les Tekielas”

ZONDAG  29/04/2018
U9-Rachid 9:30 SK Heusden 06 – VK Gestel  8 – 10
U11-Jorn 9:30 SK Heusden 06 – KESK Leopoldsburg  6 – 2
Viktoria 10:00 Viktoria – Groen Wijk  0 – 1
U13-Jean-Marie 10:00 Melo Zonhoven – SK Heusden 06  2 – 5
U8-Jamie 11:00 SK Heusden 06 – Racing Peer  17 – 3
U10-Camille 11:15 SK Heusden 06 – Thes Sport
U6 11:15 SK Heusden 06 – Racing Peer  NVT
1ste Ploeg 15:00 SK Heusden 06 – Eendracht Zelem  0 – 0

wedstrijdbal 1ste ploegBegrafenissen Beyne-Baerts, Koerselsebaan, 3550 Heusden-Zolder + SANMAX Projects

Wedstrijden 21+22+24+25/04

 

DINSDAG  24/04/2018
U9-Kris 18:15 Halveweg Zonhoven – SK Heusden 06  8 – 3
WOENSDAG  25/04/2018
U11-Jorn 18:00 KESK Leopoldsburg – SK Heusden 06  2 – 10
U7-2 18:00 KESK Leopoldsburg – SK Heusden 06  NVT
U13-Tekin 18:30 HH. Hoeselt – SK Heusden 06  2 – 5
U15 18:30 Houthalen VV – SK Heusden 06  3 – 8

ZATERDAG  21/04/2018
U15 09:15 SK Heusden 06 – KVK Beringen (8 tgn 8)  21 – 2
U12-Wout 09:30 SK Heusden 06 – Kattenbos Sp.  8 – 1
U10-Camille 10:00 KVK Beringen – SK Heusden 06  8 – 4
U9-Rachid 10:00 KFC Ham U. – SK Heusden 06  10 – 14
U8-Jamie KVK Beringen – SK Heusden 06  2 – 13
U7-1 10:00 KVK Beringen – SK Heusden 06  NVT
U7-2 10:15 Stal Sport – SK Heusden 06  NVT
U12-Rafael 10:00 KVK Beringen – SK Heusden 06  1 – 6
U11-Jorn 11:00 Houthalen VV – SK Heusden 06 -         wedstrijd  gestopt
U13-Tekin 13:00 SK Heusden 06- Spouwen Mopertingen
Veteranen Vet. HSK - FC  Modern (tekort aan volk)  FF FCM
Reserven E.Zelem (geen volk) - SK Heusden 06   FF E.Z
U21 SK Heusden 06 - E.Mechelen a/d Maas  FFSKH06
ZONDAG  22/04/2018
U9-Gerd 09:30 SK Heusden 06 – AC Tervant  9 – 4
U8-Joeri 09:30 GS Bree-Beek – SK Heusden 06  8 – 8
U6 12:30 Park Houthalen – SK Heusden 06  NVT
Viktoria 10:00 Viktoria – AMBRAS  0 – 4
U17 11:15 SK Heusden 06 – N.Gruitrode  6 – 0
U13-Jean-Marie 11:15 SK Heusden 06 – Turkse FC  5 – 8
1ste Ploeg 15:00 Sporting Winterslag – SK Heusden 06  0 – 2

Overlijden Hacer Karadag

 

HacerWe vernemen het overlijden van Mevrouw Hacer Karadag, moeder van Noah Smits-Karadag en oud-afgevaardigde van onze club.

Heusden op 22 januari 1972 Hasselt op 17 april 2018

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Witters en Baers, Inakker 106-108, 3550 Zolder-Centrum op zaterdag 21 april 2018 om 11 uur, gevolgd door de teraardebestelling.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Witters en Baers, Inakker 106-108 te Zolder-Centrum op donderdag 19 april 2018 van 19 tot 19.30 uur.

Wij willen Noah en heel zijn familie onze blijken van oprechte deelneming overmaken.
Rust zacht, Hacer, we gaan je missen.

Wedstrijden 13+14+15/04

WEDSTRIJDENSCHEMA

VRIJDAG 13/04/2018
Veteranen Vet. HSK(geen spelers genoeg) -De vijf gebinten  FF HSK
ZATERDAG 14/04/2018
U12-Rafael SK Heusden 06 – Thes Sport (27/04)  —-
U12-Wout 09:30 SK Heusden 06 – SV Herkol  8 – 4
U9-Kris 09:30 SK Heusden 06 – Stal Sport  9 – 20
U7-1  10:00 KFC Ham U.- SK Heusden 06   NVT
U6 KFC Helson – SK Heusden 06(slechts 1 speler!)  FFSKH
U10-Camille 11:00 FC Anadol – SK Heusden 06
U8-Jamie 11:00 W.Koersel – SK Heusden 06  2 – 15
U7-2 SK Heusden 06 – Thes Sport (27/04)  —-
U9-Gerd 12:30 Thes Sport – SK Heusden 06  15 – 7
U13-Tekin 13:00 SK Heusden 06 – Halveweg Zonhoven  3 – 6
U21 15:00 SK Heusden 06 - Kaulille FC (geen volk)  FF KFC
U8-Joeri 13:30 RC Hades – SK Heusden 06
Reserven 15:00 SK Heusden 06 – Sporting Winterslag  1 – 6
       
ZONDAG  15/04/2018
U15 09:15 SK Heusden 06 – Halveweg Zonhoven  2 – 2
U9-Rachid 09:30 SK Heusden 06 - KVK Beringen  15 – 3
Viktoria 10:00 DVV Schulen - Viktoria  2 – 2
U17 10:00 Opitter FC - SK Heusden 06  3 – 3
U13-Jean-Marie 11:15 SK Heusden 06 – Lindelhoeven VV  6 – 2
1ste Ploeg 15:00 FC Alken B – SK Heusden 06  0 – 1
WOENSDAG  18/04/2018
U7-1 18:15 Stal Sport – SK Heusden 06  NVT
U12-Rafael 18:30 KESK Leopoldsburg - SK Heusden 06  2 – 3

 

 

Familiedag

 SK HEUSDEN 06 houdt haar 1ste FAMILIEDAG 

familie 1Zaterdag 28 april 2018

Programma: Na de laatste jeugdwedstrijden  van de competitie is er een heus feestprogramma samengesteld.
Met barbecue, kleine wedstrijdjes met ouders,…
Optreden van covergroep “Les Tekielas”
Jullie zijn van harte welkom !!
Op de Noordberm 31, Heusden
familie 2

Weekeind 07+08/04

sjaal skh06 Nando

ZATERDAG  07/04/2018
U13-Tekin FC Alken – SK Heusden 06  FFskh
U11-Jorn 09:30 SK Heusden 06 – W. Koersel  10 – 0
U8-Joeri 09:30 SK Heusden 06 – Achel VV  16 – 6
U7-1 09:30 WS Linkhout – SK Heusden 06  NVT
U7-2 09:30 SK Heusden 06 – W. Koersel  NVT
U15 10:00 KFC Helson – SK Heusden 06  4 – 9
U9-Rachid 10:00 Thes Sport – SK Heusden 06  10 – 13
U8-Jamie 11:00 SK Heusden 06 – HW Zonhoven  8-6
U12-Rafael 11:30 KFC Ham United – SK Heusden 06  1 – 7
U12-Wout 12:30 Lutlommel VV – SK Heusden 06  3 – 1
U9-Kris MD Halen – SK Heusden 06  FFskh
Veteranen Vet HSK – Vet. Hulst  FF
Reserven   GEEN WEDSTRIJD
ZONDAG  08/04/2018
U9-Gerd SK Heusden 06 – SK Meldert  FFskh
Viktoria 10:00 Viktoria – Opel Theys  2 – 1
U17 11:15 SK Heusden 06 – KFC Helson  6 – 2
U10-Camille 11:15 SK Heusden 06 – W. Koersel  4 – 3
U6 11:15 SK Heusden 06 – KVK Beringen  NVT
1ste Ploeg GEEN WEDSTRIJD
DONDERDAG 12/04/2018
U21 18:30 Stal Sport – SK Heusden 06  3 – 2
U13-Jean-Marie 18:30 FC Anadol – SK Heusden 06  1 – 5

Op dit ogenblik  -vrijdag 6/04 – 8u40- hebben wij door de paasvakantie,  AL  drie forfaits moeten geven  wegens TE WEINIG spelers…..

Paastornooi 2018

Vrolijk  Pasen, en het was een schitterend paasweekeind.
Na bijna een jaar voorbereidingswerk kon Marc Claes ons blij (!) maken dat hij een paastornooi kon aanbieden met maar liefst 100 ploegen…
Uiteindelijk na wat heen en weer getelefoneer zijn het er 82 geworden (crisis, weet je wel) na een resem afzeggingen.
Onder een waterig zonnetje zijn we eraan begonnen en het moet mij van het hart HET WAS GOED.
Enkel blije gezichten op de velden, en daar doe je het tenslotte voor….
Gastjes van 5 tot 13 jaar die er alles voor geven om hun wedstrijd te kunnen winnen.
Fier als een pauw als ze hun medaille krijgen en trots als hun club een beker mee naar huis mag nemen.
Natuurlijk hoort achter het inrichten van een tornooi een hele organisatie.
Ik wil daarom ook aan de twee grote trekkers, Marc en Koen, een dikke merci willen zeggen.
Voor de praktische organisatie de mensen van de werkgroep, de trainers voor het opstellen van de pleinen, onze onvergetelijke dames  voor hun aanpak van de meest moeilijke taken, onze mensen achter en voor de toog, de inkom, de bonnekes, de tombola, de kuisers van de kleedkamers, onze Patrick die al jarenlang een betrouwbare steun van de administratie is en tenslotte al onze spelers en ouders die aan ons paastornooi de nodige weerklank hebben gegeven.
Bedankt allemaal, het was fijn, en hopelijk tot volgend jaar.
PS. voor fotoreportages verwijs ik u graag naar: Internetgazet Heusden-Zolder en Nieuws Heusden-Zolder.
PS2. Ook een dikke dank u wel aan onze scheidsrechters die alles in goede banen hebben geleid. Dank u wel !

vlag SKH06 Hans

Weekend 31/03+01/04

vlag SKH06 Hans

Woensdag 28/03 – 18:00 -  U11 – Thes Sport – SK Heusden 06

*******************************************************************
Zaterdag 31/03
                       PAASTORNOOI  SK HEUSDEN 06
paashaas
met deelname van 100 jeugdploegen, aanvang eerste wedstrijd = 9:30 uur.        Je bent welkom !!
******************************************************************
Zondag 01/04 – 1ste Ploeg – SK Heusden 06 – Sp.Lille: 3 – 1.
wedstrijdbal 1ste Ploeg: Café  ‘t Wit Paard, bij Gilberte, Groenlarenstraat, 3560 Lummen

Wedstrijden 24+25/03

vlag SKH06 Hans

ZATERDAG  24/03/2018
U10-Camille 9:30 AC Tervant - SK Heusden 06  1 – 5
U9-Kris 10:00 KVK Beringen – SK Heusden 06  2 – 15
U12-Wout 9:30 SK Heusden 06 – Stal Sport  10 – 3
U11-Jorn woe.28/3 Thes Sport – SK Heusden 06   – - -
U8-Jamie 10:00 KFC Helson - SK Heusden 06  4 – 10
U12-Rafael 10:30 VV Lummen – SK Heusden 06  5 – 3
U7-2 11:45 SK Heusden 06 – W.Koersel  NVT
U8-Joeri 12:00 AC Tervant - SK Heusden 06  5 – 8
U13-Tekin 13:00 SK Heusden 06 – Melo Zonhoven
Reserven 13:30 BS Sport - SK Heusden 06  4 – 1
U21 13:30 SK Heusden 06 – Flandria Paal  2 – 2
Veteranen Vet.Peer -Vet. HSK   FF HSK   – - -
U7-1 15:00 AC Tervant – SK Heusden 06  NVT

 OPGELET

zomertijdklokZOMERUUR:
TWEE (2) uur wordt DRIE (3) uur

ZONDAG  25/03/2018
U15 9:15 SK Heusden 06 – W.Koersel  1 – 1
U17 9:30 FC Anadol – SK Heusden 06  3 – 1
U9-Rachid 9:30 SK Heusden 06 – Melo Zonhoven 11-12
Viktoria 10:00 Viktoria - BOHE Heppen  4 – 0
U9-Gerd 11:00 W.Koersel – SK Heusden 06  4 – 3
U13-Jean-Marie 11:15 SK Heusden 06 – Stal Sport  4 – 2
1ste Ploeg 15:00 SK Heusden 06 – BS Sport  3 – 2

Wedstrijdbal eerste ploeg:   Kine & Osteo,   An Carmans, Kapelstraat 13, 3550 Heusden-Zolder

Weekend 16+17+18 maart

vlag SKH06 Hans

VRIJDAG 16/03/2018
U21 20:30 Thes Sport – SK Heusden 06  5 – 2
ZATERDAG 17/03/2018
U12-Rafael 09:30 SK Heusden 06 – WS Linkhout  4 – 7
U11-Jorn 09:30 SK Heusden 06 – Stal Sport  5 – 6
U9-Kris 09:30 SK Heusden 06 – Thes Sport  15 – 6
U8-Joeri 09:30 SK Heusden 06 – KFC Ham United  12 – 11
U7-1 09:30 SK Heusden 06 – KESK Leopoldsburg  NVT
U12-Wout Halveweg – SK Heusden 06  Afgelast
U15 12:00 SK Heusden 06 – Hechtel FC  6 – 2
U8-Jamie 11:00 SK Heusden 06 – Houthalen VV  2 – 3
U7-2 SK Heusden 06 – KFC Ham United  FF Ham
Reserven 12:00 SK Heusden 06 – Thes Sport  0 – 7
U13-Tekin 13:30 Sp.Kolmont – SK Heusden 06
Veteranen 15:00 Ubbersel – Vet.HSK  1 – 3
ZONDAG  18/03/2018
Viktoria 10:00 Viktoria – Edelhof Zwartberg  1 – 2
U13-Jean-Marie SP. Wijchmaal – SK Heusden 06  Afgelast
U9-Rachid 10:00 AC Tervant – SK Heusden 06  9 – 10
U9-Gerd 11:00 Turkse FC – SK Heusden 06  15 – 3
U17 11:15 SK Heusden 06 – Houthalen VV  2 – 4
U10-Camille 11:15 SK Heusden 06 – Fl.Paal  2 – 2
U6 SK Heusden 06 – FC Bolderberg  Afgelast
1ste Ploeg 15:00 Thes Sport B – SK Heusden 06  1 – 1

Adres Thes Sport, Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo

Weekend 10+11/03

week van de vrijwilliger

In de week van de vrijwilliger willen wij iedereen bedanken om zijn steun, hoe groot of klein, deze ook mag zijn.
Vrijwilligers worden niet betaald, ze zijn gewoon onbetaalbaar. Bedankt !!

VRIJDAG  9/03/2018
U17 19:00 Racing Peer – SK Heusden 06  1 – 0
ZATERDAG  10/03/2018
U12-Wout 9:30 SK Heusden 06 – Fl.Paal  6 – 0
U9-Kris 9:30 FC Anadol – SK Heusden 06  12 – 4
U8-Jamie 9:30 FC Anadol – SK Heusden 06  2 -14
U7-1 10:00 Thes Sport – SK Heusden 06  NVT
U11-Jorn 11:00 FC Anadol – SK Heusden 06  9 – 3
U12-Rafael 12:00 AC Tervant - SK Heusden 06  0 – 8
U13-Tekin 13:00 SK Heusden 06 – Thor Hasselt
U10-Camille 13:00 Stal Sport – SK Heusden 06  2 – 15
U21 13:30 SK Heusden 06 – FC Eksel  7 – 2
Veteranen 15:00 Nieuwe Kemp Oudsbergen – Vet.HSK  1 – 3
Reserven 15:00 GT.Lommel Kol. – SK Heusden 06  4 – 1
ZONDAG  11/03/2018
U15 9:15 SK Heusden 06 – FC Anadol  3 – 3
U9-Rachid 9:30 SK Heusden 06 – RC Hades  15 – 10
Viktoria 10:00 Diepenbeek VKV – Viktoria  0 – 5
U8-Joeri 10:00 Lommel SK – SK Heusden 06  3 – 21
U13-Jean-Marie 11:15 SK Heusden 06 – KFC Helson  2 – 2
U6 12:30 Melo Zonhoven – SK Heusden 06  NVT
U7-2 13:00 VK Gestel – SK Heusden 06  NVT
1ste Ploeg 15:00 SK Heusden 06 – GT.Lommel Kol.  2 – 1

Inlezen van EID

Beste spelers, ouders,

Vanuit de voetbalbond MOETEN we voor 15 maart alle identiteitskaarten van onze spelers en medewerkers ingelezen hebben.
Zo niet, gaan ze over tot het geven van boetes EN een mogelijke volgende stap is dat je als speler niet meer speelgerechtigd bent.
Wij betreuren deze taal van de voetbalbond maar vinden dat wij jullie hiervan op de hoogte moeten brengen.
Dus, in uw belang probeer zeker deze week naar het secretariaat te komen om uw ID te laten inlezen.
Mensen die hier niet mee akkoord gaan kunnen dit via mail laten weten aan de club.
Met sportieve groeten, Nando Barzan, secretaris
**********************************************************************

Update: wij kregen antwoord over onze vragen ivm de redenen waarom iedere speler moet ingelezen worden:

Antwoord van de heer Gilbert Timmermans, voorzitter van de RvB van Voetbal Vlaanderen en o/voorzitter van de KBVB:
Voetbal Vlaanderen heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse Regering, via Sport Vlaanderen, om alle leden éénduidig te identificeren.  Dit om uit te sluiten dat er subsidies zouden toegekend worden voor eenzelfde speler, die ook speelt bij futsal, minivoetbal, recreatief voetbal…
We kregen daartoe de toelating om het rijksregisternummer te gebruiken (of een afgeleide daarvan voor diegenen die niet Belg zijn)
Dit zou manueel kunnen genoteerd worden (met risico’s op fouten)
Daarom worden de identiteitskaarten ingelezen, met als bijkomend voordeel dat nu al de namen…correct zijn (je zou eens moeten zien wat er allemaal mis is !)
Dit rijksregisternummer zal voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden, dus zeker niet voor derden of voor reclame.
Trouwens, Voetbal Vlaanderen en KBVB stellen zich in orde met de privacywetgeving die op 25.05.2018 van kracht wordt ( GDPR wetgeving)
Op dit ogenblik is er geen plan om diegenen die zich niet laten inlezen een boete op te leggen (de clubs) of daarom niet gekwalificeerd te zijn.
Maar uiteindelijk moeten wij ons ook verrechtvaardigen naar Sport Vlaanderen toe, en misschien is dit op termijn niet uit te sluiten
Mvg
Gilbert Timmermans

 

Weekend 03/03 + 04/03 – zaterdag en zondag afgelast voor jeugd, reserven

LIMBURG (update)
VOETBAL
03/03/2018 – 04/03/2018
Het Provinciaal Comité Limburg heeft beslist over te gaan tot een algemene afgelasting voor de wedstrijden van zaterdag 3 maart en zondag 4 maart voor vrouwen, G-voetbal, jeugd en reserven.

ZATERDAG 03/03/2018
U9-Kris WS Linkhout – SK Heusden 06
  Afgelast
U10-Camille Thes Sport – SK Heusden 06  Afgelast
U12-Rafael KESK Leopoldsburg – SK Heusden 06  Afgelast
U11-Jorn KESK Leopoldsburg – SK Heusden 06  Afgelast
U9-Rachid VK Gestel – SK Heusden 06  Afgelast
U8-Joeri Melo Zonhoven – SK Heusden 06  Afgelast
U7-2 KESK Leopoldsburg - SK Heusden 06  Afgelast
U7-1 Stal Sport – SK Heusden 06  Afgelast
Veteranen Vet.Lindelhoeven – Vet. HSK  Afgelast
U21 Stal Sport – SK Heusden 06  Afgelast
U12-Wout SK Heusden 06 – FC Anadol  Afgelast
U13-Tekin SK Heusden 06 – VV Hoeselt  Afgelast
Reserven SK Heusden 06 – Amandina VC  Afgelast
ZONDAG  04/03/2018
U15 Houthalen VV – SK Heusden 06  Afgelast
U9-Gerd SK Heusden 06 – WS Linkhout  Afgelast
Viktoria 10:00 Viktoria – Tournee  4 – 2
U8-Jamie Racing Peer – SK Heusden 06  Afgelast
U6 Racing Peer – SK Heusden 06  Afgelast
U13-Jean-Marie SK Heusden 06 – Melo Zonhoven  Afgelast
1 ste Ploeg 15:00 Amandina VC – SK Heusden 06  2 – 1

Jeugdtrainingen afgelast

Op de trainersvergadering van maandagavond 26/02 is er beslist om deze week van dinsdag 27/02 tot vrijdag 02/03 GEEN jeugdtrainingen te organiseren. Dit omwille van de hardnekkige vrieskou die van onze pleinen gevaarlijke ijspistes heeft gemaakt.
Wij hopen op uw begrip.
UPDATE: Ook de senior-trainers delen mee dat ze vanavond – dinsdag 27/02, niet trainen gezien de pleinomstandigheden.

Spaghettidag 25/02

Een dank u wel aan alle mensen die zijn komen eten en ons gesteund hebben. Jullie waren weer talrijk en dat is toch nog altijd een grote steun !
Een dank aan de trekkers Tony en Marc Claes voor het voorbereidende werk om alles gestroomlijnd te laten verlopen.
Dank ook aan onze  mensen in de keuken, achter de toog, de opdieners en afruimers.  De garçons en afwassers,  de tafeldekkers en de mannen achter het onthaal.
Zonder al deze mensen had het niet gekund.
Bedankt allemaal voor het harde werk !
Op naar het volgende: ons paastornooi op zaterdag 31 maart 2018.
U hoort nog van ons.
SK HEUSDEN 06, een ploeg met een groen-zwart hart, dankt u.

Weekoverzicht 21+22+24+25/02

bal rafael

WOENSDAG  21/02/2018
U9-Rachid 18:30 KVK Beringen – SK Heusden 06  9-10
U7-1 18:00 SK Heusden 06 – KFC Ham United  11-10
DONDERDAG  22/02/2018
Reserven 19:30 Halveweg Zonh. – SK Heusden 06  0 – 2
ZATERDAG  24/02/2018
U12-Rafael 9:30 SK Heusden 06 – KVK Beringen  8 – 3
U11-Jorn 9:30 SK Heusden 06 – Houthalen VV  1 – 1
U9-Kris 9:30 SK Heusden 06 – Halveweg Zonhoven  7 – 9
U8-Joeri 9:30 SK Heusden 06 – GS Bree-Beek  8 – 11
U7-1 9:30 SK Heusden 06 – KVK Beringen  NVT
U13-Tekin 10:00 Spouwen-Mopertingen – SK Heusden 06
U15 10:00 KVK Beringen – SK Heusden 06  1 – 12
U10-Camille 10:00 SK Heusden 06 – KVK Beringen  2 – 2
U6 10:00 SK Heusden 06 – Park Houthalen  NVT
U13-Jean-Marie 10:30 Turkse FC – SK Heusden 06  2 – 3
U9-Rachid 11:00 SK Heusden 06 – KFC Ham United  14-14
U8-Jamie 11:00 SK Heusden 06 – KVK Beringen  6 – 3
U7-2 11:45 SK Heusden 06 – Stal Sport  NVT
U9-Gerd 12:00 AC Tervant – SK Heusden 06  5 – 4
1ste Ploeg 15:00 SK Heusden 06 – Halveweg Zonhoven  1 – 1
Veteranen 15:00 Vet.HSK – De Koster Nieuwerkerken  6 – 1
ZONDAG  25/02/2018
Viktoria 10:00 De Thorianen - Viktoria  2 – 4
U17 10:00 N.Gruitrode – SK Heusden 06  3 – 6
U12-Wout 9:30 Kattenbos Sport – SK Heusden 06   3 – 8

Wedstrijdbal 1ste Ploeg: Groepspraktijk Dr.Claes,  Koolmijnlaan 45, 3550 Heusden-Zolder

ZONDAG  25 FEBRUARI =  SPAGHETTIDAG
SK HEUSDEN 06  in  ‘t KUIPERSHOF