Alle berichten van NN

Seizoen 2022-2023 ten einde !

Buiten de U6 en U7 die volgende week, donderdag 25 mei, in de driehoek nog trainen zit er voor al de anderen het seizoen erop.
Vanmorgen zijn ze begonnen met aan de pleinen te werken zodat deze na een zwaar seizoen de nodige rust krijgen om te herstellen.

Eindronde

De eerste wedstrijd van de eindronde tegen KSK Meeuwen B hebben we gewonnen met 3 – 0.

De volgende wedstrijd is op zondag 14 mei om 15:00 uur in en tegen Future Winterslag, Hortensiastraat 26 B, 3600 Genk (Winterslag).
Wedstrijd verloren met 2 – 1.

SK HEUSDEN 06 TORNOOI “MEMORIAL JOHNNY LETEN” – ZATERDAG 6 MEI 2023

Speelschema
DEELNEMERS – U13
SK Heusden 06 – VV Lummen – Zonhoven United – KFC Ham United – As-Niel United – GS Bree-Beek

WEDSTRIJDEN
As-Niel United – VV Lummen 1 – 5
SK Heusden 06 – Zonhoven United 0 – 3
SK Heusden 06  – Lummen 1 – 3
Zonhoven United – As-Niel 6 – 0
VV Lummen – Zonhoven United 2 – 6
SK Heusden 06 – As-Niel United 2 – 0
Zonhoven United
VV Lummen
Winnaar
2de

Foto: Winnaar U13: fiere trainer U13 van Zonhoven United

 

 

 

 

 

DEELNEMERS – U15
SK Heusden 06 LM  – Thes Sport  – KFC Park Houthalen  – SK Heusden 06 G  – KSK Meeuwen  – SLW Maaseik – Hechtel FC

WEDSTRIJDEN
SK Heusden 06 LM – Thes Sport  1 – 5
SK Heusden 06 G – KSK Meeuwen 1 – 0
Maaseik – Hechtel FC 3 – 0
SK Heusden 06 M – KFC Park Houth 1 – 3
SK Heusden 06 G – Maaseik 0 – 0
KSK Meeuwen – Hechtel FC 0 – 0
Thes Sport – KFC Park Houthalen 4 – 0
KSK Meeuwen – Maaseik 0 – 1
SK Heusden 06G – Hechtel FC 2 – 0
Thes Sport – SK Heusden 06 G 3 – 1

Foto : Winnaar Thes Sport bij de U15

 

 

 

 

 

DEELNEMERS – U17
KFC Anadol  – Genk VV  – KFC Park Houthalen  – SK Heusden 06 B

WEDSTRIJDEN
FC Anadol – Genk VV 0 – 0
KFC Park Houth – SK Heusden 06 1 – 0
FC Anadol – KFC Park Houthalen 3 – 2
Genk VV – SK Heusden 06 0 – 2
FC Anadol – SK Heusden 06 2 – 0
Genk VV – KFC Park Houthalen 1 – 1
FINALE
KFC Anadol – KFC Park Houth.
0 – 0 pen.
3 – 4

 

Winnaar U17: KFC Park Houthalen

DEELNEMERS – U21
KFC Park Houthalen  – SK Heusden 06  –  Houtem/Oplinter

WEDSTRIJDEN
SK Heusden 06 – Houtem/Oplinter  1 – 0
Houtem/Oplinter – KFC Park Houth  1 – 2
SK Heusden 06 – KFC Park Houth  3 – 1
Winnaar: SK Heusden 06

 

Winnaar U21: SK Heusden 06

Roken nog steeds verboden !!

Beste spelers, ouders,

De laatste tijd doet er zich in onze kleedkamers een erg spijtige en gevaarlijke zaak voor.
VAPEN, dit is roken met een elektronische sigaret.
ROKEN is verboden in al onze vertrekken, dit wil zeggen: kantine, kleedkamers, WC’s.
                               Dus OOK vapen!
Vanmorgen bij het kuisen hebben we weer verpakkingen gevonden om te vapen (zie foto).
Nogmaals zeggen we tegen de gebruikers: lees de uitleg die IN het doosje zit, roken is gevaarlijk voor uw gezondheid en wij willen als voetbalclub dat dit zeker niet gebeurd in kleedkamers en of WC.
Bij vaststelling dat iemand dit doen gaan er zeker sancties volgen.

Dus nogmaals, doet dit buiten en zeker niet in het bijzijn van kinderen, zij hoeven dit slecht voorbeeld niet te zien.
Dank u voor het begrip !!

Oud ijzer container

Aan het opruimen? Ergens oud ijzer liggen?
Wij , SK Heusden 06, hebben een container staan waar je je oud ijzer kwijt kan.
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur zal Tony u met open armen ontvangen, en zo kan de club wat centen verdienen tijdens deze corona-tijden.

Parkeren in pijpenkop is verboden !

Oproep aan ouders die hun kinderen naar de training en/of wedstrijd brengen.
In de Pijpenkop aan de voetbal = Noordberm geldt een volledig PARKEERVERBOD. Met andere woorden:  je mag er niet parkeren !!!
Voor de veiligheid van onze fietsende kinderen, zet uw kind af en parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parking = Boudewijnplein, hier is plaats voor 180 auto’s.
Gisteren is er nog een fietsende spelertje aangereden door een oprijdende geparkeerde auto. Dit mag niet meer gebeuren!!! Dus: zet uw kind af en parkeer u op de daarvoor voorziene plaatsen. Dank u.

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.