Alle berichten van NN

Einde van een tijdperk !

vet.HSK

Wij ontvingen daarnet het minder goede bericht dat onze veteranenploeg ermee ophoudt.
Door een gebrek aan spelers was het vorig jaar al een indicatie dat de wissel naar verjonging er moeizaam aan toe ging.
Na lang heen en weer gebeld en gepraat krijgen ze nu weer geen ploeg bijeen, zodat het bestuur de eer aan zichzelf heeft gehouden en het licht heeft uitgedaan.
Een mooie traditie met vele heroïsche veldslagen neemt zo een einde. Jammer, maar het is niet anders….

Voorbereiding SENIOREN 2018-2019

vlag SKH06 Hans

OVERZICHT  VOORBEREIDING  SENIOREN – 2018-2019 – SK HEUSDEN 06
23/07/2018 1e TRAINING
24/07/2018  2e TRAINING
26/07/2018  oefen  Boxberg – SK Heusden06 : 0 – 2
27/07/2018 3eTRAINING
29/07/2018  Expoline cup SK Heusden06 – SB Breugel : 3-3 (4-3)
31/07/2018 4e TRAINING
1/08/2018 Oefenwedstrijd SK Deurne – SK Heusden 06
2/08/2018  5e TRAINING
5/08/2018 Expoline cup  Grote Brogel – SK Heusden06: 2-2 (4-4)
6/08/2018  6e TRAINING
7/08/2018 oefen SK Heusden 06 – Kortessem: 0 – 2
9/08/2018 7e TRAINING
11/08/2018 Gemeentelijk tornooi (ontmoetingsdag)plein Wieze Boys
12/08/2018 oefen  2de ploeg SK Heusden 06 – Sparta Lille: 3 – 4
12/08/2018   Expoline cup  SK Heusden 06 – Sparta Lille: 2 – 0 (4-5)
14/08/2018 19u30 8e training
16/08/2018 19u30 9e training
20/08/2018 19u30 10e TRAINING
21/08/2018 19u30   Oefenwedstrijd SK Heusden 06 – Uikhoven
21/08/2018 19u30   Oefenwedstrijd SK Heusden 06 – RP Products 
23/08/2018 19u30 11e Training
25/08/2018 16u00 oefenwedstr.2deploeg Kadijk SK– SK Heusden 06
25/08/2018 18u00  Expoline cup  Kadijk SK – SK Heusden 06
28/08/2018 19u30  12e TRAINING
30/08/2018 19u30  13e TRAINING

Reeksindeling 2018-2019 – 1ste elftal

Voor het komend seizoen zijn we als volgt ingedeeld:
4 Prov. A
  (16 ploegen) – start zondag 2 september 15:00 uur:
SK Heusden 06, Paal-Tervant B, V. Lommel, E. Zelem, HW Zonhoven, BS Sport Berbroek-Schulen, Fl. Termolen, V. Loksbergen, Grote Brogel, Sp. Lille, GT Lommel Kol., SV Breugel, E. Houthalen, Turkse Rangers FC, Sporting Winterslag, FC Racing Boxberg.

Wat opvalt is dat Houthalen VV er wel in geslaagd is om van reeks te veranderen (4C), wat ons steeds met alle middelen is geweigerd….

Privacywet

PRIVACYVERKLARING SK HEUSDEN 06 vzw

Contact
Als SK HEUSDEN 06 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en, deze van uw kind. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent, kan je steeds met ons contact opnemen. Hieronder kan u onze contactgegevens van onze maatschappelijke zetel terugvinden.

SK HEUSDEN 06 vzw.
Noordberm 31
3550 Heusden-Zolder
Secretariaat@skheusden06.be
011/261006

Waarom verwerken wij (uw) persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door SK HEUSDEN 06 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK HEUSDEN 06 vzw en deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en aanverwanten (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke meer die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten (gerechtvaardigd belang). Hiervoor kunnen ook foto’s van groepsactiviteiten worden gebruikt.
  • Het bekomen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u (en/of uw kind) vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doestellingen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. OPGEPAST, zonder het verkrijgen van deze gegevens kan u GEEN lidmaatschap bij onze club verwerven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (derden) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien wij van u hieromtrent een schriftelijke toestemming hebben verkregen. Deze toestemming kan, door u, ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SK HEUSDEN 06 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SK HEUSDEN 06 vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de club.

Beveiliging van de gegevens
Onze medewerkers zijn en worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen (*) van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) die u ons hebt overhandigd. Via het hogervermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (of deze van uw kind) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of aan een andere partij in uw opdracht. Wij zullen echter steeds vragen dat u zichzelf legitimeert, of dat de andere partij ons een kopij van uw opdracht aan deze partij overhandigd.
(*) Opgepast, indien u ons vraagt uw, voor de werking van de club, noodzakelijke, persoonsgegevens te laten wissen, heeft dit als gevolg dat wij uw lidmaatschap dienen te verbreken, zonder enige vorm van vergoeding.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens (of deze van uw kind), dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft natuurlijk steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthouden autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Wijziging privacy statement

SK HEUSDEN 06 vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde in mei 2018.

Tussenseizoen

Dag beste SKH06’ers,
Ze zijn er aan begonnen…het bewerken van onze pleinen. Zowel de A-B-C enD plein krijgen nu, na een heel seizoen hard afgezien te hebben, hun rust. De camions met zand zijn aangevoerd, de prikmachine komt eraan en dan zaaien en onkruid bestrijden.
Jawel om uw “pellouske” mooi te houden moet er ook iets gebeuren.
Dit wil wel zeggen dat onze trainingen erop zitten en dat we nog enkel de tornooien afwerken tot einde mei.
Wie van de secretaris nog iets gedaan moet krijgen kan dit op elke zaterdagvoormiddag tussen 9:00 uur en 12:30 uur. In dringende gevallen kan dit ook op een andere dag na een telefonische afspraak.
We beginnen terug aan het nieuwe seizoen: voor de senioren op 21/07 en voor de jeugd in de week van 07/08.
Een goede examen toegewenst aan onze studenten en een hopelijk mooie zonnige vakantie aan iedereen.