nog 3 jeugdtrainers gezocht….

Ondanks verwoede pogingen van het bestuur en zeker van onze jeugdcoördinator zijn we er nog altijd niet in geslaagd om drie trainersvacatures in te vullen.

Met name voor onze allerkleinsten = de U6 (vijfjarigen) en voor de U9 (achtjarigen) waar we met twee ploegen willen aantreden in de volgende competitie.

Wie zich alsnog geroepen voelt om één van deze vacatures in te vullen gelieve contact op te nemen met onze coördinator Koen De Haes op nummer  0492 453 372.