Inlezen van EID

Beste spelers, ouders,

Vanuit de voetbalbond MOETEN we voor 15 maart alle identiteitskaarten van onze spelers en medewerkers ingelezen hebben.
Zo niet, gaan ze over tot het geven van boetes EN een mogelijke volgende stap is dat je als speler niet meer speelgerechtigd bent.
Wij betreuren deze taal van de voetbalbond maar vinden dat wij jullie hiervan op de hoogte moeten brengen.
Dus, in uw belang probeer zeker deze week naar het secretariaat te komen om uw ID te laten inlezen.
Mensen die hier niet mee akkoord gaan kunnen dit via mail laten weten aan de club.
Met sportieve groeten, Nando Barzan, secretaris
**********************************************************************

Update: wij kregen antwoord over onze vragen ivm de redenen waarom iedere speler moet ingelezen worden:

Antwoord van de heer Gilbert Timmermans, voorzitter van de RvB van Voetbal Vlaanderen en o/voorzitter van de KBVB:
Voetbal Vlaanderen heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse Regering, via Sport Vlaanderen, om alle leden éénduidig te identificeren.  Dit om uit te sluiten dat er subsidies zouden toegekend worden voor eenzelfde speler, die ook speelt bij futsal, minivoetbal, recreatief voetbal…
We kregen daartoe de toelating om het rijksregisternummer te gebruiken (of een afgeleide daarvan voor diegenen die niet Belg zijn)
Dit zou manueel kunnen genoteerd worden (met risico’s op fouten)
Daarom worden de identiteitskaarten ingelezen, met als bijkomend voordeel dat nu al de namen…correct zijn (je zou eens moeten zien wat er allemaal mis is !)
Dit rijksregisternummer zal voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden, dus zeker niet voor derden of voor reclame.
Trouwens, Voetbal Vlaanderen en KBVB stellen zich in orde met de privacywetgeving die op 25.05.2018 van kracht wordt ( GDPR wetgeving)
Op dit ogenblik is er geen plan om diegenen die zich niet laten inlezen een boete op te leggen (de clubs) of daarom niet gekwalificeerd te zijn.
Maar uiteindelijk moeten wij ons ook verrechtvaardigen naar Sport Vlaanderen toe, en misschien is dit op termijn niet uit te sluiten
Mvg
Gilbert Timmermans