Vakantie

Beste SK-Heusden sympathisant, 

nu de maand juni op zijn laatste benen loopt, gaan SK Heusden, zijn bestuur en medewerkers, ook een maandje de deuren sluiten. Wij blijven natuurlijk bereikbaar via ons email adres: “skheusden06@gmail.com” 

Wij wensen iedereen te bedanken voor het afgelopen seizoen, in het bijzonder de kinderen, de trainers en de medewerkers. 
Dit jaar nemen wij ook afscheid van de trainers Younes (U7), Kris (U9), Kristof (U11) en Patrick en Johan (U17). Wij wensen hen ook langs deze weg nog even te bedanken voor hun (jarenlange) inzet voor de Club. 

Mensen die zich als trainers willen opgeven zijn steeds welkom, en nemen best even contact op met de jeugdcoordinator. 

Begin Augustus is het dan terug zo ver, en vangen we terug aan met de trainingen, dit in de week van 08/08. Alle kinderen die dan bij ons zijn ingeschreven EN hun lidgeld hebben betaald, zullen dan door hun trainer uitgenodigd worden voor de trainingen. 

Opgepast, uw inschrijving en kledijbestelling is pas definitief als ook het lidgeld werd betaald. 

Voor diegenen die hun lidgeld reeds betaald hebben, maar nog geen kledij hebben gepast. Wij gaan in September nogmaals een pasdag organiseren, wat tevens de LAATSTEmogelijkheid is om uw clubkledij te bestellen. 

Zo, laat ons nu allemaal samen genieten van de welverdiende vakantie en tot in Augustus. 

Het bestuur van SK Heusden 06